BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBKT Tỉnh uỷ: Giao ban công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng năm 2010

Cập nhật ngày: 24/09/2010 - 04:48

Đồng chí Lê Anh Dũng- Vụ phó Vụ VII UBKT Trung ương phát biểu tại hội nghị

Sáng ngày 24.9.2010, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng năm 2010. Đến dự hội nghị có đồng chí Lê Anh Dũng – Vụ phó Vụ VII Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Uỷ viên, Kiểm tra viên, cán bộ, chuyên viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Uỷ viên chuyên trách của 14/14 UBKT huyện, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ.

9 tháng năm 2010, UBKT các cấp tỉnh Tây Ninh đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, đặc biệt chú trọng bám sát một số nhiệm vụ trọng tâm phục vụ công tác Đại hội Đảng các cấp. UBKT các cấp trong tỉnh đã kiểm tra xong và kết luận 34 tổ chức Đảng, 110 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết tố cáo đối với 51 đảng viên và 2 tổ chức Đảng; đã xem xét và giúp cấp uỷ xem xét xử lý kỷ luật 125 đảng viên, 3 tổ chức Đảng; giải quyết 3 trường hợp khiếu nại kỷ luật Đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đối với 107 tổ chức; kiểm tra việc thi hành kỷ luật đối với 23 tổ chức Đảng cấp dưới; kiểm tra tài chính đối với 6 tổ chức Đảng; kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí 149 tổ chức Đảng; tổ chức giám sát chuyên đề đối với 79 đảng viên và 173 tổ chức Đảng; tham mưu cấp uỷ giám sát chuyên đề 1 đảng viên và 20 tổ chức Đảng.

Đồng chí Lê Anh Dũng biểu dương những thành tích đạt được của UBKT các cấp trong tỉnh, đồng thời nhấn mạnh: trong những tháng cuối năm 2010, UBKT các cấp phải thực hiện tốt hơn nữa công tác chuyên môn của ngành, đặc biệt tập trung công tác kiểm tra, giám sát đảng viên thuộc diện đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. UBKT các cấp cần phối hợp nhiều hơn nữa với các cơ quan, ban, ngành, chủ động giải quyết những vụ việc nổi cộm, bức xúc mà nhân dân, cán bộ quan tâm…

NguyỄn ĐỒng Dũng

(Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Tây Ninh)