BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBKT Tỉnh uỷ: Nâng chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát

Cập nhật ngày: 22/09/2011 - 11:08

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Nguyễn Ngọc Dũng phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng năm 2011 được tổ chức ngày 21.9.2011. Đến dự có đồng chí Trần Vĩnh Trinh, Phó vụ trưởng Vụ địa phương VII- Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Báo cáo của Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh uỷ cho biết, 9 tháng qua UBKT các cấp trong tỉnh đã tích cực chủ động trong việc tham mưu, thực hiện nhiệm vụ cấp uỷ giao và nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, bám sát sự chỉ đạo của UBKT cấp trên và sự lãnh đạo của cấp uỷ cùng cấp. Chất lượng, số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên. Hầu hết các nội dung kiểm tra đều tăng hơn so cùng kỳ. Trong tháng, số lượng đảng viên và tổ chức Đảng vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật và đơn thư tố cáo phải giải quyết giảm so với cùng kỳ, không có đơn thư khiếu nại kỷ luật Đảng. UBKT các cấp đã gắn việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát với việc phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016…

Trong 9 tháng qua, UBKT các cấp đã kiểm tra và kết luận 158 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, tăng 23,44% so với cùng kỳ năm 2010 (SVCK). Qua kiểm tra có 128 đảng viên vi phạm, trong đó có 29 đảng viên phải thi hành kỷ luật; kiểm tra và kết luận 63 tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm, tăng 36,96% SVCK. Kết quả qua kiểm tra có 44 tổ chức Đảng có thiếu sót, khuyết điểm. Tuy nhiên sai phạm của các tổ chức Đảng được kiểm tra chưa đến mức phải thi hành kỷ luật và đã được giới thiệu kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

UBKT các cấp đã thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên 6.001 đảng viên. Giám sát chuyên đề 125 đảng viên. UBKT các cấp cũng đã giám sát gián tiếp 1.799 tổ chức Đảng, giám sát trực tiếp 1.389 tổ chức Đảng, kiểm tra giám sát chuyên đề 250 tổ chức Đảng, 9 tháng qua, có 116 đảng viên bị thi hành kỷ luật, giảm 8,41% SVCK (trong đó khai trừ 18 đảng viên, cách chức 4 trường hợp, còn lại là khiển trách và cảnh cáo); có 2 tổ chức Đảng bị thi hành kỷ luật cảnh cáo. UBKT các cấp trong tỉnh cũng luôn chủ động trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Trong 9 tháng qua, UBKT các cấp đã phát hiện 6 trường hợp vi phạm phải thi hành kỷ luật.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Vĩnh Trinh, Phó vụ trưởng Vụ địa phương VII đánh giá cao những kết quả đạt được của UBKT Tỉnh uỷ Tây Ninh và trao đổi một số vấn đề về nghiệp vụ chuyên môn trong công tác kiểm tra, giám sát.

D.H