UBND các huyện Tân Biên, Gò Dầu: Họp phiên thường kỳ tháng 10.2020 

Cập nhật ngày: 22/10/2020 - 14:45

BTNO - Chiều 21.10, UBND các huyện Tân Biên và Gò Dầu tổ chức phiên họp thường kỳ, nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh trong tháng 10 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng 11.2020

* Tại Tân Biên: Chủ tịch UBND huyện Đặng Văn Nghĩa chủ trì phiên họp.

Quang cảnh hội nghị của UBND huyện Tân Biên.

Trong tháng 10.2020, UBND huyện đã lãnh đạo, điều hành kinh tế, xã hội tiếp tục phát triển ổn định; diện tích xuống giống các loại cây ngắn ngày vụ đông xuân được hơn 450 ha, tăng 11,21% so với cùng kỳ năm 2019.

Thu ngân sách trên địa bàn huyện tính đến hết tháng 9.2020 được hơn 127 tỷ đồng, đạt 90,19% so với dự toán, tăng 5,57% so với cùng kỳ. Xây dựng cơ bản, huyện giải ngân hơn 76 tỷ đồng làm mới và chuyển tiếp 75 dự án đường giao thông nông thôn, trường học và các công trình phúc lợi khác, đạt hơn 75% so với kế hoạch cả năm.

Công tác xây dựng nông thôn mới, toàn huyện đã vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp ủng hộ được hơn 114 triệu đồng đầu tư thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Tính đến nay, toàn huyện đạt 143/171 tiêu chí.

Ông Đặng Văn Nghĩa-Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các cấp, các ngành cần tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên các loaị cây trồng và gia súc, gia cầm; tăng cường quản lý các hoạt động khai khoáng trên địa bàn huyện; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án bờ kè chống sạt lở khu vực suối Cầu Cần Đăng; sớm hoàn thành việc phân lô cắm mốc cấp đất sản xuất cho các hộ nghèo có đời sống khó khăn tại xã Hòa Hiệp.

Đức Thịnh

* Tại Gò Dầu: ông Nguyễn Văn Nhu-Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.  

Ông Nguyễn Văn Nhu-Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu phát biểu tại cuộc họp.

Trong tháng 10.2020, UBND huyện Gò Dầu đã chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh theo kế hoạch đề ra. Trong đó, đến nay đã gieo trồng cây các loại vụ mùa năm 2020 được 6.252ha đạt 101% kế hoạch.

Chăn nuôi trên địa bàn huyện phát triển ổn định; công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ được chấn chỉnh theo quy định. Về lĩnh vực tài chính, ước thu ngân sách trong tháng đạt hơn 17 tỷ đồng, tính từ đầu năm 2020 cho đến nay thu đạt gần 96% so dự toán tỉnh giao, so cùng kỳ tăng hơn 12%.

Các công trình xây dựng cơ bản được tập trung thi công theo kế hoạch đề ra, đã triển khai thi công 71/71 công trình khởi công mới, tính đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng 58/71 công trình.

Công tác phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng được giám sát chặt chẽ,trên địa bàn huyện không xảy ra dịch bệnh.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm đó là, chưa thực hiện được nhiều dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; việc tái đàn heo trong chăn nuôi nông hộ chưa nhiều; Công tác giải ngân dự án chuyển tiếp hệ thống thoát nước thị trấn Gò Dầu còn thấp chỉ đạt 29% kế hoạch.

Trong tháng 11.2020, huyện Gò Dầu sẽ đẩy mạnh việc triển khai thực hiện kế hoạch các đề án, dự án, mô hình hỗ trợ phát triển  sản xuất năm 2020; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục phát sinh của dự án hệ thống thoát nước thị trấn Gò Dầu; đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn theo kế hoạch đề ra.

Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát thường xuyên tình hình chấp hành pháp luật về đất đai, nhất là diện tích đất trồng lúa, đất khai thác làm vật liệu thông thường. Tăng cường công tác quản lý thị trường; tổ chức kiểm tra việc thực hiện niêm yết giá bán theo giá niêm yết các hàng thiết yếu.

Công Kha