BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND huyện Tân Biên họp phiên thường kỳ tháng 10.2022 

Cập nhật ngày: 26/10/2022 - 16:48

BTNO - Ngày 25.10, UBND huyện Tân Biên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10. Ông Đặng Văn Nghĩa- Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo, trong tháng 10.2022, diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân được 648,7ha đạt 5,68% kế hoạch và tăng 26,03% so với cùng kỳ; diện tích thu hoạch trong tháng đạt 3.948,5 ha, năng suất các cây trồng đạt kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp, thương mại - dịch vụ duy trì tăng trưởng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; hàng hoá, lương thực, thực phẩm trên địa bàn huyện cơ bản ổn định. Trong tháng, các hộ kinh doanh ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực công thương, đến nay có 5.452 hộ kinh doanh, toàn huyện có 270 doanh nghiệp đang hoạt động.

Tổng thu ngân sách nhà nước đến ngày 21.10.2022 là: 214 tỷ 987 triệu đồng, đạt 125,8% so với dự toán, tăng 67,32% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện đến ngày 21.10.2022 là 516 tỷ 075 triệu đồng, đạt 118,2% dự toán, tăng 13,15% so vời cùng kỳ. Hoạt động ngân hàng, tín dụng đáp ứng nhu cầu vốn vay phục vụ hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế tại địa phương. Tổng kế hoạch vốn đầu tư XDCB được giao năm 2022: 271 tỷ 330 triệu đồng, đã phân khai 270 tỷ 830 triệu đồng, đạt 99,82% kế hoạch vốn. Đến ngày 21.10.2022 giải ngân 210 tỷ 094 triệu đồng, đạt 77,43% KH; tổng số dự án triển khai thực hiện 93 dự án.

Tiến độ xây dựng xã nông thôn mới toàn huyện đạt 482/513 chỉ tiêu (93,96%) và 151/171 tiêu chí, trong đó: 7 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới: có 3/7 xã đạt 18/19 tiêu chí (Tân Lập, Mỏ Công, Tân Bình) 4/7 xã đạt 17/19 tiêu chí: Thạnh Bình, Hoà Hiệp, Tân Phong và Trà Vong. Trong năm 2022, xã Thạnh Tây phấn đấu đạt xã nông thôn mới và xã Tân Lập đạt xã nông thôn mới nâng cao.

Nguyễn Diễn