UBND huyện Châu Thành phản hồi đơn khiếu nại của công dân

Cập nhật ngày: 12/11/2012 - 11:18

Ảnh minh hoạ

(BTN)- Vừa qua, Báo Tây Ninh có nhận được Văn bản số 972, ngày 5.11.2012 của UBND huyện Châu Thành về việc phản hồi các đơn khiếu nại của người dân do Báo Tây Ninh chuyển đến. Nội dung cụ thể từng trường hợp như sau:

1. Bà Lương Thị Đơn, ngụ ấp Tân Long, xã Biên Giới, huyện Châu Thành:

Nội dung đơn bà Đơn khiếu nại việc cấp giấy CNQSDĐ diện tích 1,3 ha (đất của ông Nguyễn Văn Nới chuyển nhượng cho ông Cao Hồ Linh) do ông Cao Hồ Linh đứng tên nằm trong phần diện tích 2,8 ha của bà và bà không đồng ý với biên bản hoà giải ngày 5.4.2011 của UBND xã Biên Giới.

Ngày 10.11.2011, UBND huyện có mời gia đình bà Đơn tham dự buổi tiếp dân. Căn cứ các quy định của pháp luật, UBND huyện không có thẩm quyền giải quyết vụ việc khiếu nại của bà Đơn. Đề nghị bà Đơn xem xét thoả thuận với ông Cao Hồ Linh, nếu thoả thuận không thành thì đề nghị bà liên hệ TAND huyện để được hướng dẫn giải quyết.

Ngày 14.6.2012, Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định số 435/QĐ-UBND công nhận hoà giải thành giữa bà Lương Thị Đơn và ông Cao Hồ Linh về việc phân chia QSD diện tích 15.000m2 đất toạ lạc tại ấp Tân Long, xã Biên Giới, huyện Châu Thành.

Ngày 9.7.2012, bà Đơn có đơn khiếu nại Quyết định số 435/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành. Ngày 16.7.2012, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành có Công văn số 593/UBND giao Thanh tra huyện giải quyết đơn khiếu nại quyết định hành chính của bà Đơn. Sau khi cơ quan Thanh tra làm việc, bà Đơn đã tự nguyện rút đơn khiếu nại để khởi kiện quyết định hành chính ra TAND huyện (theo đơn xin rút lại  đơn khiếu nại đề ngày 26.7.2012 của bà Đơn). Ngày 26.7.2012, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 58/TB-UBND không thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của bà Lương Thị Đơn.

Ngày 31.7.2012, Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 2707/VP-TD về việc truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu giải quyết đơn khiếu nại của bà Lương Thị Đơn, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15.9.2012.

Đến ngày 5.11.2012, UBND huyện Châu Thành chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết đơn khiếu nại của bà Đơn từ UBND tỉnh, Sở TN&MT.

2. Bà Đỗ Thị Út, ngụ ấp Long Thời, xã Long Thành Bắc, huyện Hoà Thành:

Bà Út khiếu nại các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương ở huyện Châu Thành không thực hiện quyết định đã có hiệu lực pháp luật, giao cho bà phần đất diện tích 6.000m2 toạ lạc tại ấp Thanh Hoà, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành và yêu cầu các hộ có liên quan đền bù thoả đáng cho gia đình bà.

Cùng nội dung khiếu nại nêu trên của bà Út, UBND huyện Châu Thành đã tiếp nhận chỉ đạo giải quyết vụ việc của lãnh đạo UBND tỉnh tại Công văn số 335/UBND-TD ngày 22.2.2010; Công văn số 4283/UBND-TD ngày 17.11.2011 của Văn phòng UBND tỉnh về việc truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh “Giao UBND huyện Châu Thành tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 30/QĐ-CT, ngày 25.4.2000 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, trong quá trình thực hiện, cần kiểm tra, rà soát những khó khăn, vướng mắc, báo cáo để có biện pháp xử lý kịp thời đối với việc xác định, đo đạc để giao diện tích 6.000m2 đất cho bà Út có đường đi vào phần đất này”.

Ngày 6.9.2012, Chủ tịch UBND huyện có Báo cáo số 143/BC-UBND về kết quả kiểm tra, đo đạc, xác minh hiện trạng đất giải quyết vụ việc của bà Đỗ Thị Út, báo cáo UBND tỉnh và xin ý kiến chỉ đạo giải quyết vụ việc. Tuy nhiên cho đến ngày 5.11.2012, UBND huyện Châu Thành chưa nhận được văn bản chỉ đạo tiếp tục giải quyết vụ việc của bà Đỗ Thị Út từ UBND tỉnh.

3. Ông Nguyễn Văn Mân, ngụ ấp Phước Lợi, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành:

Ông Mân có đơn xin lại phần đất khoảng 0,8 ha mà gia đình ông đã khai phá từ thời chống Pháp, chống Mỹ, phần đất này trước đây do Nông trường chăn nuôi heo sử dụng.

Ngày 10.8.2012, UBND huyện tổ chức buổi tiếp dân có mời gia đình ông Mân tham dự, kết luận của lãnh đạo huyện: Phần đất ông Mân xin cấp CNQSD nằm trong diện tích đất Nhà nước cưỡng chế thu hồi từ ông Lê Văn Huấn, giao UBND xã Phước Vinh quản lý theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh. Do đó, UBND huyện không có thẩm quyền giao phần đất này cho ông Mân.

Theo báo cáo của cán bộ địa chính xã, UBND xã Phước Vinh đã xem xét hoàn cảnh gia đình ông Mân và định hướng đề xuất cấp cho ông 1 phần đất thổ cư để cất nhà. Tại buổi tiếp dân, sau khi được giải thích rõ, ông Mân đã nhận lại đơn xin cấp đất sản xuất. Đến nay, UBND huyện Châu Thành không tiếp nhận thắc mắc từ gia đình ông Mân.

Vậy nay, Báo Tây Ninh thông tin để các ông, bà được rõ.

PHÒNG BĐ-TL