UBND huyện Gò Dầu họp phiên định kỳ tháng 11.2020 

Cập nhật ngày: 21/11/2020 - 11:09

BTNO - Mới đây, UBND huyện Gò Dầu tổ chức họp phiên định kỳ tháng 11 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu, Nguyễn Văn Nhu đề nghị các ngành chức năng, trong thời tới cần tập trung phát triển công nghiệp theo hướng công nghệ cao, thân thiện môi trường, thúc đẩy phát triển các sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh.

Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu Nguyễn Văn Nhu phát biểu kết luận hội nghị.

Cùng với đó nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp; đảm bảo công bằng và an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của Nhân dân, nhất là việc chăm lo quà Tết nguyên đán Tân Sửu cho người nghèo; Hoàn thành tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vị công an nhân dân năm 2021.

Được biết, trong năm 2020, huyện Gò Dầu đã thực hiện hoàn thành 9/14 chỉ tiêu chủ yếu và 12/13 chỉ tiêu phát triển ngành.

Bên cạnh đó huyện vẫn còn 6/27 chỉ tiêu không đạt Nghị quyết HĐND huyện đề ra, như: tổng giá trị sản xuất nông nghiệp-lâm-thủy sản, tổng diện tích gieo trồng và tỷ lệ tham gia BHYT toàn dân...

Công Kha