BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND huyện Hoà Thành trả lời ông Võ Ngọc Huệ

Cập nhật ngày: 29/12/2010 - 11:55

Trước đây, Báo Tây Ninh có phản ánh trường hợp khiếu nại của ông Võ Ngọc Huệ, ngụ khu phố 2, thị trấn Hoà Thành về việc UBND huyện Hoà Thành cấp giấy CNQSDĐ thiếu diện tích đất so với thực tế đất của ông. Mới đây, UBND huyện Hoà Thành có văn bản trả lời khiếu nại của ông Huệ với nội dung tóm tắt như sau:

Khiếu nại của ông Võ Ngọc Huệ cho biết, năm 1993, UBND huyện Hoà Thành tạm giao diện tích 108m2 theo Quyết định số 734/QĐ-UB, đến năm 2002, ông Huệ được cấp giấy CNQSDĐ diện tích còn lại 103,2m2, thiếu 4,8m2.

Kết quả thẩm tra hồ sơ địa chính xác định nguồn gốc đất của ông Huệ sang nhượng từ bà Châu Thị Năm vào năm 1976. Ông Huệ sử dụng ổn định có đăng ký trong sổ mục kê thửa 917, tờ bản đồ số 05 do vợ ông Huệ là bà Mai Thị Kim Loan đăng ký năm 1989. Ngày 1.12.1993, UBND huyện Hoà Thành giao 108m2 cho vợ chồng ông Huệ. Ngày 6.12.2000, ông Huệ làm đơn đề nghị giấy CNQSDĐ diện tích 103,2m2, UBND huyện đã cấp giấy CNQSDĐ cho ông đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

Ngày 5.11.2010, Phòng Tài Nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trạng sử dụng nhà, đất của ông Huệ như sau: Hướng Đông giáp lộ 20m, dài 4,4m; hướng Tây giáp khu đất công cộng dài 4,2m; hướng Nam giáp thửa 4, tờ bản đồ 35 dài 24m; hướng Bắc giáp thửa 315 dài 24m. Chiều dài hướng Nam từ mét thứ 21,2 đến mét 24 đất của bà Mỹ (mẹ ông Huệ) lệch sang đất ông Huệ là 0,4m. Chiều dài hướng Bắc từ mét thứ 21,2 đến mét thứ 24 đất của ông Huệ lệch sang đất bà Vị 0,25m. Tổng diện tích nhà đất ông Huệ sau khi trừ lộ giới và đất công cộng còn lại 103,98m2.

Văn bản của UBND huyện cho biết, ngày 1.11.2010, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đối thoại với ông Huệ. Phòng Tài nguyên và Môi trường chứng minh việc Phòng tham mưu UBND huyện cấp giấy CNQSDĐ cho ông Huệ với diện tích 103,2m2 có đầy đủ cơ sở và đúng theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật. Vì vậy, UBND huyện Hoà Thành bác đơn khiếu nại của ông Huệ vì khiếu nại không có căn cứ giải quyết.

Về quyết định trả lời khiếu nại nêu trên của UBND huyện, ông Huệ cho biết, ông không đồng tình cách giải quyết của UBND huyện. Bởi vì, vào năm 1993, UBND huyện có quyết định giao 108m2 cho ông nhưng sau đó khi cấp giấy CNQSDĐ cho ông với diện tích 103,2m2 không nêu rõ lý do “mất đất” cũng như thu hồi quyết định này. Thực tế, khi UBND huyện có quyết định giao 108m2 cho ông Huệ, có sơ đồ kèm theo thể hiện rất rõ (chiều ngang 4,5m, chiều dài 24m) còn đất hiện trạng đã bị lấn chiếm. Vì vậy, nếu căn cứ vào hiện trạng đo đạc vừa qua là không đúng. Trong quyết định giải quyết khiếu nại lần này, UBND huyện không đề cập rõ vấn đề này. Ông Huệ cũng cho biết, quyết định của UBND huyện nêu bà Mỹ lấn đất ông 0,4m là sai. Thực chất ông Huệ lấn đất bà Mỹ 0,6m. Quyết định nêu ông Huệ lấn đất bà Vị 0,25m là sai. Thực chất là bà Vị lấn đất ông 0,6m.

Ông Huệ cho biết, ông đã có đơn khiếu nại quyết định của UBND huyện.

ĐỨC TIẾN