UBND huyện Trảng Bàng trả lời khiếu nại của công dân (tt)

Cập nhật ngày: 07/04/2011 - 08:00

 

 

4. Trường hợp của bà Trịnh Thị Út, ngụ ấp Phước Hậu, xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng (có đơn yêu cầu thực hiện Quyết định số 55/QĐ-CT ngày 17.7.2000 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh): Theo nội dung Quyết định số 55/QĐ-CT ngày 17.7.2000 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, buộc ông Lê Văn Khoa (con trai ông Nĩa) và ông Nguyễn Văn Tuấn muốn sử dụng phần đất tranh chấp thì phải trả thành quả lao động cho bà Trịnh Thị Út (phần đất có diện tích 3.271m2, theo Quyết định số 202/QĐ-UB ngày 26.11.1996 của UBND tỉnh Tây Ninh).

Số tiền theo Hội đồng định giá của huyện xác định thì ông Nĩa phải trả cho bà Út là 7.015.200 đồng và ông Tuấn phải trả là 10.649.200 đồng, nhưng qua quá trình vận động, thuyết phục thì ông Nĩa, ông Tuấn chỉ có thể trả cho bà Út mỗi người 1 triệu đồng. Sự việc này, UBND huyện đã có báo cáo UBND tỉnh. Ngày 25.8.2003, UBND tỉnh họp giải quyết 8 vụ khiếu nại của công dân trên địa bàn huyện Trảng Bàng (trong đó có vụ bà Út). Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: “Giao UBND huyện mời ông Tuấn, ông Nĩa lên vận động theo hướng: yêu cầu hai ông tiếp tục thực hiện Quyết định số 55/QĐ-CT ngày 17.7.2000 của Chủ tịch UBND tỉnh, nếu hai ông không đồng ý phải cắt bớt đất chiều ngang từ 4-6m để trả lại cho bà Út, lý do trước đây cha của hai ông đã mượn của cha bà Út”.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện có Báo cáo số 41/BC-TTr ngày 27.10.2003 báo cáo kết quả làm việc với ông Lê Văn Khoa (con ông Nĩa) và ông Tuấn: “Hai ông không đồng ý thực hiện theo nội dung Quyết định số 55/QĐ-CT ngày 17.7.2000 của Chủ tịch UBND tỉnh, mà chỉ có khả năng hỗ trợ cho bà Út mỗi người 1 triệu đồng tiền đi lại khiếu nại. Còn việc UBND tỉnh cắt bớt diện tích đất của hai ông để giao cho bà Út thì hai ông không đồng ý, vì diện tích đất bà Út tranh chấp là đất đồn bót, khi giải phóng, hai ông tháo dỡ hàng rào kẽm gai, gỡ bỏ bom mìn và san lấp bằng phẳng để cất nhà ở và sản xuất từ năm 1975 đến nay”.

Ngày 30.12.2009, UBND huyện tiếp tục có Công văn số 1227/ UBND xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về vụ việc của bà Trịnh Thị Út. Nhưng đến nay, UBND tỉnh vẫn chưa có ý kiến chỉ đạo. Vì vậy, khiếu nại của bà Trịnh Thị Út chưa có đủ cơ sở để triển khai thực hiện.

Vậy nay Báo Tây Ninh thông tin để các ông, bà được rõ.

PHÒNG CTBĐ