BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND Thành phố Tây Ninh họp mở rộng góp ý 3 chương trình đột phá

Cập nhật ngày: 26/10/2014 - 12:41

Dự hội nghị có ông Nguyễn Hồng Thanh- Phó Bí thư thành ủy Tây Ninh.

Toàn cảnh hội nghị.

Các chương trình đột phá của thành phố gồm: Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, Cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015; Phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015 và kết quả thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh uỷ Tây Ninh về xây dựng phát triển thị xã Tây Ninh (nay là thành phố Tây Ninh) giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020.

Về chương trình cải cách hành chính, trong những năm qua, công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố đã có những chuyển biến tích cực, hoạt động của chính quyền 2 cấp từng bước được nâng lên, phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân.

Các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành ở 2 cấp đều được rà soát, đánh giá và hệ thống hóa. Thủ tục hành chính được niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời, tạo thuận lợi cho người dân tìm hiểu.

Nhiều thủ tục hành chính phổ biến được rà soát, kiến nghị rút ngắn thời gian giải quyết so với năm 2010, như: Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rút ngắn 40%; thủ tục chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất rút ngắn 34,28%...

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ hẹn được kéo giảm đáng kể so với năm kế hoạch. Sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công đạt so với yêu cầu, ở cấp thành phố là 73,61% so với chỉ tiêu kế hoạch là 65%, cấp xã là 78,69% so với chỉ tiêu kế hoạch là 70-80%. Đội ngũ cán bộ, công chức được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ từ đại học trở lên chiếm 89,39%.

Về chương trình phát triển nguồn nhân lực, Thành phố luôn quan tâm đào tạo, phát triển. Những chương trình, đề án về phát triển nguồn nhân lực của Trung ương, của tỉnh được quán triệt, triển khai thực hiện triệt để, mang lại những chuyển biến tích cực. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra.

Về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, các công trình giao thông của Thành phố quản lý được đầu tư nâng cấp đảm bảo giao thông thông suốt, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. Công tác Quản lý, sửa chữa đường bộ thực hiện tốt.

Các công trình giao thông trọng điểm được đầu tư nâng cấp, mở rộng, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới đã phát huy được hiệu quả, đến nay cơ bản xã Bình Minh đạt chuẩn nông thôn mới.

Nhìn chung, từ khi thực hiện Nghị quyết của Tỉnh Đảng bộ lần thứ IX và thực hiện Nghị quyết số 03 chuyên đề của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Thành phố đã có nhiều kết quả khả quan. Hạ tầng kỹ thuật và xã hội được đầu tư phát triển tương đối đồng bộ. Các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục đạt nhiều thành tích đáng kể.

Công tác đảm bảo an sinh xã hội thực hiện tốt; đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục được nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Và đặc biệt là sự kiện thị xã Tây Ninh được công nhận là đô thị loại 3 và là thành phố trực thuộc tỉnh vào đầu năm 2014, vượt kế hoạch đề ra.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo thuận đóng góp nhiều ý kiến xoay quanh các dự thảo báo cáo về các chương trình hành động nói trên, đồng thời nêu lên những thuận lợi khó khăn cũng như tổng hợp các số liệu hoàn chỉnh báo cáo, chuẩn bị đại hội đảng sắp tới.

Phương Ngân