BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND Thị xã: Họp bàn về CCHC giai đoạn 2011 – 2015

Cập nhật ngày: 23/04/2011 - 08:02

Chiều ngày 21.4, UBND Thị xã tổ chức họp mở rộng thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị xã lần thứ X “về cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015”. Ông Nguyễn Hồng Quang, Chủ tịch UBND Thị xã chủ trì hội nghị.

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông giúp người dân thuận tiện khi đến liên hệ giải quyết các thủ tục giấy tờ. Ảnh: Người dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Thị xã

Trên cơ sở đánh giá, phân tích nguyên nhân những mặt làm được và chưa được về cải cách thủ tục hành chính trong thời gian qua, UBND Thị xã đã xây dựng Chương trình hành động “Về cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015”, theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị xã lần thứ X với những mục tiêu cụ thể như: đến năm 2015, không còn sự chồng chéo, trùng lắp trách nhiệm giữa các cấp chính quyền; thủ tục hành chính được cải cách theo hướng gọn nhẹ, đơn giản; giảm 1/3 thời gian giải quyết các công việc của tổ chức, cá nhân; cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được thực hiện tại các cơ quan hành chính Nhà nước 2 cấp ở Thị xã; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, bảo đảm dữ liệu điện tử phục vụ cho công tác; 100% cơ quan hành chính cấp thị có cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định; sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với dịch vụ do cơ quan Nhà nước cung cấp đạt mức 65-70%…

Sau khi nghe toàn bộ nội dung của Chương trình hành động, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến. Cụ thể như, là trung tâm của tỉnh, Thị xã cần tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào việc lập cơ sở dữ liệu điện tử tạo sự dễ dàng trong tìm kiếm thông tin, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; trước mắt, cần đánh giá, Thị xã đã đạt được kết quả cải cách hành chính ở mức độ nào? Sự hài lòng của người dân về các dịch vụ hành chính đến đâu? Để từ đó đề ra những mục tiêu tổng quát và cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, để đến năm 2015 phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị xã lần thứ X về cải cách hành chính.

XUÂN VŨ