BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND Thị xã Tây Ninh: Lấy ý kiến về phương án thành lập thành phố Tây Ninh

Cập nhật ngày: 27/08/2013 - 05:58
HTML clipboard

UBND thị xã Tây Ninh tổ chức họp lấy ý kiến của các cơ quan chức năng về phương án thành lập thành phố Tây Ninh.

(BTNO)- Sáng 26.8, UBND thị xã Tây Ninh tổ chức họp lấy ý kiến của các cơ quan chức năng tỉnh, Ban Thường vụ Thị ủy, Ủy ban MTTQVN Thị xã, lãnh đạo các phòng, ban Thị xã cùng UBND các xã/phường về Phương án thành lập thành phố Tây Ninh.

Ông Trịnh Ngọc Phương - Giám đốc Sở Xây dựng góp ý cho phương án.

Ông Trần Hữu Hậu - Chủ tịch UBND thị xã Tây Ninh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đơn vị tư vấn là Trung tâm Ứng dụng công nghệ viễn thám miền Nam trình bày tóm tắt nội dung chính của Phương án thành lập thành phố Tây Ninh.

Theo đó, căn cứ theo Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26/7/2011 của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn, đơn vị tư vấn đánh giá Thị xã đạt 10 tiêu chuẩn để thành lập thành phố, gồm: chức năng đô thị; đã được cấp có thẩm quyền công nhận là đô thị loại III; quy mô dân số toàn đô thị; mật độ dân số; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp; tỷ trọng công nghiệp-xây dựng và thương mại-dịch vụ; hệ thống công trình hạ tầng đô thị; có quy hoạch chung đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt và có từ 70% đơn vị hành chính trực thuộc có quy hoạch chi tiết; tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cùng cấp trực thuộc đạt từ 2/3 trở lên; thời gian xây dựng đồng bộ từ 1 năm trở lên.

Đơn vị tư vấn cũng đã nêu phương hướng phát triển của thành phố Tây Ninh trong tương lai.

Các đại biểu dự hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến cho phương án này, trong đó nhấn mạnh đến việc đưa Thị xã lên thành phố là sự phát triển khách quan và là mong muốn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thị xã; về tốc độ đô thị hóa và xây dựng nông thôn mới; sự đóng góp của nhân dân vào tốc độ đô thị hóa, định hướng phát triển không gian đô thị; đánh giá lại vị trí, vai trò quan trọng của việc phát triển Thị xã lên thành phố trong sự phát triển chung của vùng; thể hiện rõ hơn về sự đầu tư phát triển Thị xã từ nguồn vốn tỉnh, Thị xã và các doanh nghiệp, người dân; chỉnh sửa lại một số từ ngữ cho chính xác, lựa chọn vấn đề cần nêu trong Phương án nhằm thể hiện rõ hơn kết quả đạt được của Thị xã trong tiến trình thành lập thành phố; đánh giá về tốc độ đô thị hóa, sự phát triển của Thị xã sau một năm được công nhận là đô thị loại III, về giao thông công cộng…

Một góc Thị xã Tây Ninh

Sau cuộc họp này, đơn vị tư vấn chỉnh sửa hoàn chỉnh lại nội dung của Phương án trước khi trình cơ quan có thẩm quyền thông qua, để Thị xã tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình thủ tục được công nhận là thành phố Tây Ninh.

Xuân Vũ