BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh: Trả lời kiến nghị của cử tri về quy định của Thư viện tỉnh

Cập nhật ngày: 10/12/2012 - 05:14

Thư viện tỉnh triển lãm sách, phục vụ thiếu nhi.

(BTNO) – Thư viện tỉnh Tây Ninh được xem là một trong những thư viện lớn trong khu vực miền Đông Nam bộ với tổng diện tích sử dụng đến 4.000m2. Theo số liệu thống kê năm 2006, Thư viện tỉnh có hơn 180.000 đầu sách cùng với 270 loại báo, tạp chí trong và ngoài nước.

Trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh, cử tri Thị xã đề nghị Thư viện tỉnh xem xét cho phép người dân vào phòng đọc để đọc báo mà không cần phải có thẻ như quy định hiện nay. Trả lời vấn đề này, UBND tỉnh cho biết: Thư viện tỉnh có chức năng, nhiệm vụ thu thập, bổ sung, tàng trữ sách, báo và nhiều loại tài liệu khác nhằm cung cấp thông tin, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và giải trí của mọi tầng lớp nhân dân. Theo nội quy của Thư viện tỉnh, người dân đến sử dụng tài liệu của thư viện phải làm thẻ, nhằm giúp các thủ thư theo dõi, nắm bắt số lượt bạn đọc đến thư viện và số lượt tài liệu phục vụ bạn đọc. Các số lượng này là những chỉ tiêu, kế hoạch của Thư viện tỉnh đăng ký thực hiện hằng năm để báo cáo về Thư viện Quốc gia và Vụ Thư viện, Bộ VH-TT&DL.

Tuy nhiên, để khuyến khích người dân đến với thư viện tìm kiếm thông tin phục vụ nhu cầu cuộc sống, những năm gần đây, Thư viện tỉnh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để phục vụ bạn đọc, trong đó bỏ quy định bạn đọc đến đọc báo, tạp chí không cần phải có thẻ thư viện. Riêng việc bạn đọc có nhu cầu mượn sách về nhà thì phải làm thẻ thư viện để thủ thư tiện theo dõi, quản lý sách.

UBND tỉnh cho biết, thời gian tới sẽ yêu cầu Sở VH-TT&DL quan tâm chỉ đạo Thư viện tỉnh và hệ thống thư viện công cộng trong toàn tỉnh tạo điều kiện hơn nữa để người dân tiếp cận và khai thác tối đa kho kiến thức vô giá của nhân loại nhằm phục vụ đắc lực cho việc giải trí, nghiên cứu, học tập và ứng dụng vào quá trình lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

HY UYÊN