UBND tỉnh: Ban hành Đề án Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non tại vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2017 – 2020 

Cập nhật ngày: 24/03/2017 - 20:30

BTNO - Mục tiêu của đề án hướng đến năm 2020 là tăng tỉ lệ trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập, tăng trường mầm non ngoài công lập, giảm số lượng nhóm, lớp mầm non ngoài công lập...

Ngày 23.3.2017, UBND tỉnh ban hành Đề án Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non tại vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2017 – 2020.

Theo đó, mục tiêu của đề án hướng đến năm 2020 là tăng tỉ lệ trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập, tăng trường mầm non ngoài công lập, giảm số lượng nhóm, lớp mầm non ngoài công lập; xây dựng mới trường mầm non tại các xã nông thôn có tỷ lệ huy động trẻ em ra lớp thấp, các trường chưa đáp ứng nhu cầu huy động trẻ em lứa tuổi nhà trẻ, đảm bảo quy mô và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Phấn đấu đến năm 2020, Tây Ninh có trên 90% cán bộ, giáo viên, bảo mẫu của các nhóm trẻ độc lập tư thục tại địa bàn thực hiện đề án được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng chăm sóc trẻ và được giáo dục đạo đức lương tâm nghề nghiệp; trên 70% trẻ dưới 36 tháng tuổi trong địa bàn triển khai đề án được gửi tại các nhóm trẻ được quản lý và bảo đảm chất lượng; trên 95% các bà mẹ ở khu vực nông thôn được truyền thông nâng cao nhận thức về chăm sóc và phát triển trẻ.

Xây dựng mới các trường mầm non tại các xã nông thôn có tỷ lệ huy động trẻ em ra lớp thấp, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ mầm non ở các xã nông thôn được đến trường không chỉ giảm bớt nhọc nhằn cho phụ nữ nông thôn, mà còn góp phần nâng cao chất lượng toàn diện hệ thống giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh, đồng thời tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đề án thực hiện với 2 nhóm nhiệm vụ giải pháp: Nhóm nhiệm vụ và giải pháp thứ nhất là lộ trình phát triển giáo dục mầm non, tổ chức giữ trẻ và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu tăng tỷ lệ huy động trẻ. Tăng tỉ lệ cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; tổ chức giữ trẻ mầm non từ 6 tháng tuổi đến 24 tháng tuổi từ năm học 2017-2018; Nhóm nhiệm vụ và giải pháp thứ 2 là đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non.

Tổng kinh phí thực hiện đề án là 129.200.000.000 đồng, trong đó ngân sách nhà nước là 129.200.000.000 đồng. Riêng nguồn xã hội hóa dùng để tăng cường đầu tư mua sắm, trang thiết bị cho các trường.

Tấn Huy