UBND tỉnh: Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý giai đoạn 2012 – 2015

Cập nhật ngày: 17/12/2012 - 09:18

Tuổi trẻ Tây Ninh hưởng ứng các hoạt động phòng chống ma tuý. Ảnh minh hoạ

(BTN)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của Kế hoạch là nhằm đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, giáo dục về hậu quả, tác hại của ma tuý; trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân trong việc tham gia phòng chống ma tuý. Phối hợp đẩy mạnh công tác nghiệp vụ kiềm chế sự gia tăng về tội phạm ma tuý, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả ma tuý xâm nhập qua biên giới, thu hẹp địa bàn có tệ nạn ma tuý. Kiềm chế và giảm người nghiện ma tuý, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma tuý, tăng cường các biện pháp quản lý đối tượng nghiện ma tuý và người sau cai nghiện của địa phương. Tăng cường quan hệ hợp tác phòng chống ma tuý qua biên giới với các lực lượng chính quyền Campuchia, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đường dây vận chuyển ma tuý qua biên giới.

Để ngăn chặn và giảm số người nghiện ma tuý, trước hết cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động tạm nhập, tái xuất tiền chất, quản lý thuốc không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma tuý tổng hợp. Nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra, truy tố, xét xử đối với tội phạm về ma tuý. Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ kịp thời phát hiện ngăn chặn nguồn ma tuý từ Campuchia về Việt Nam; phối hợp triệt phá các đường dây tổ chức mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma tuý trong nội địa, không để hình thành điểm nóng. Thường xuyên rà soát kịp thời phát hiện, tiêu huỷ và xử lý nghiêm các trường hợp trồng cây có chứa chất ma tuý. Đẩy mạnh quan hệ hợp tác phòng, chống và kiểm soát các chất ma tuý, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả việc vận chuyển trái phép ma tuý từ Campuchia vào Việt Nam hoặc từ TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh vào Tây Ninh và ngược lại. Tiếp tục ký kết các biên bản hợp tác phòng, chống ma tuý với tỉnh Svay Rieng và Kampong Cham - Campuchia.

Kế hoạch này nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW ngày 26.3.2008 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 14.5.2008 của Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới” gắn với Chương trình mục tiêu 4 giảm của tỉnh giai đoạn 2011-2015, xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, lãnh đạo cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị xã, phường, thị trấn để tồn tại phức tạp và gia tăng tệ nạn ma tuý trên địa bàn quản lý. Phấn đấu 100% người nghiện có hồ sơ quản lý được cai nghiện ma tuý dưới mọi hình thức, 100% người đã cai nghiện có nguy cơ tái nghiện cao đều được quản lý sau cai. Hằng năm phấn đấu giảm trên 5% người nghiện ma tuý hiện có, giảm 10%  xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma tuý.

Vân Kiều