BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh: Ban hành Kế hoạch xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường năm 2009

Cập nhật ngày: 08/07/2009 - 03:43

Một nhà máy xử lý nước thải lò mì đang được xây dựng ở Tân Châu

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân đã ký Quyết định số 1129/QĐ-UBND về việc ban hành “Kế hoạch xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường năm 2009”.

Kế hoạch này đề ra hai mục tiêu cụ thể: Giải quyết ngay những điểm nóng, bức xúc nhất về ô nhiễm môi trường ở những khu đô thị, khu đông dân cư, lưu vực rạch Tây Ninh và sông Vàm Cỏ Đông góp phần bảo vệ môi trường, sức khoẻ cộng đồng. Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, các cơ sở đã đi vào hoạt động nhưng chưa xây dựng hoàn chỉnh hệ thống xử lý chất thải, các cơ sở đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải bằng hồ sinh học nhưng không thực hiện chống thấm.

Việc xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường phải đảm bảo nguyên tắc phát triển bền vững; phải được tiến hành một cách kiên quyết, phù hợp với quy định của pháp luật; ngành chức năng phải rà soát, chọn ra những cơ sở gây ô nhiễm trầm trọng nhất, gây bức xúc nhất để xử lý trước nhằm rút kinh nghiệm cho việc triển khai, nhân rộng; trong quá trình xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường phải lưu ý đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật.

HOÀNG THI