BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh: Chấp thuận Đề án thành lập BQL Khu Du lịch quốc gia núi Bà Đen

Cập nhật ngày: 10/03/2016 - 04:10

Khu du lịch núi Bà Đen.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Văn Tân vừa chấp thuận Đề án thành lập Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia núi Bà Đen trên cơ sở tổ chức lại BQL Khu di tích lịch sử văn hoá, danh thắng và du lịch núi Bà Đen (trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch) và BQL khu rừng văn hoá – lịch sử núi Bà (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) do Sở Nội vụ trình tại phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh ngày 8.3.2016.

Theo Đề án, BQL Khu Du lịch quốc gia núi Bà Đen là đơn vị sự nghiệp công lập, chịu sự quản chỉ đạo, quản lý trực tiếp của UBND tỉnh Tây Ninh và sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở VH-TT&DL, Sở NN&PTNT và các sở ngành có liên quan trực thuộc UBND tỉnh.

BQL thực hiện chức năng giúp UBND tỉnh quản lý, bảo tồn và trùng tu, tôn tạo khu di tích; quản lý các hoạt động phát triển du lịch; bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, khôi phục và bảo tồn nguyên vẹn các hệ sinh thái, tính đa dạng sinh học của khu rừng lịch sử văn hoá và danh thắng núi Bà Đen.

BQL Khu du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng, được cấp kinh phí từ ngân sách nhà nước để hoạt động.

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ, trước khi trình Đề án tại phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh, Sở đã tổ chức cuộc họp cùng với Sở VHTT&DL, Sở NN&PTNT, Công ty CP Du lịch – Thương mại Tây Ninh. Qua trao đổi, đối chiếu với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BQL Khu du lịch núi Bà Đen theo Đề án không có sự trùng lắp, chồng chéo nhiệm vụ quản lý Nhà nước của Sở VHTT&DL, Sở NN&PTNT cũng như nhiệm vụ về kinh doanh, du lịch và dịch vụ đối với Công ty CP Du lịch – Thương mại Tây Ninh.

Tại phiên họp ngày 8.3, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân yêu cầu Sở Nội vụ hoàn chỉnh Đề án, để UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến của Bộ VH-TT&DL, Bộ Nội vụ, trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trước khi đề nghị Chính phủ xem xét quyết định theo thẩm quyền.

Đặng Hoàng Thái