BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh chỉ đạo: Chấn chỉnh các hoạt động tổ chức và quản lý lễ hội

Cập nhật ngày: 17/02/2011 - 11:10

Thực hiện Công điện số 162/CĐ-TTg ngày 9.2.2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh các hoạt động tổ chức và quản lý lễ hội.

Khai mạc Hội xuân Núi Bà Tây Ninh

Ngày 14.2.2011, UBND tỉnh có công văn giao Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tham mưu với UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục quán triệt và nghiêm túc thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 22.7.2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12.1.1998 của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và Chỉ thị số 14/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong việc cưới, việc tang và lễ hội; phối hợp với Công an tỉnh và các ngành chức năng, chỉ đạo đội kiểm tra liên ngành thường xuyên tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 6.11.2009 của Chính phủ ban hành quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng và Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày 12.7.2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá, ngăn chặn và xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực trong tổ chức và quản lý lễ hội: mê tín dị đoan, lưu hành văn hoá phẩm trái phép, thu tiền công đức tuỳ tiện, nâng giá, ép giá dịch vụ…; chủ trì phối hợp với các ngành chức năng và UBND các huyện, thị xã tham mưu với UBND tỉnh về kế hoạch, khách mời, quy mô, cấp độ tổ chức các lễ hội trên địa bàn tỉnh theo đúng các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đảm bảo tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí, chạy theo hình thức, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối về cháy nổ, giao thông.

Công văn của UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, đề cao ý thức trách nhiệm, thái độ, hành vi ứng xử văn hoá của người tham gia lễ hội; đưa tin có thời lượng hợp lý, chủ yếu phản ánh những nét đẹp văn hoá truyền thống trong hoạt động lễ hội, không quảng bá các hoạt động lễ hội có tính thương mại, có hình ảnh phản cảm.

K.H