BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh chỉ đạo chỉnh trang làm gọn hệ thống cáp treo trên địa bàn tỉnh

Cập nhật ngày: 08/07/2013 - 05:45

Ảnh minh hoạ. Nguồn: NLĐO

(BTNO)- Nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn cho người dân, tăng cường sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật điện lực, viễn thông trên địa bàn tỉnh, ngày 5.7.2013, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1458/UBND-VX yêu cầu các sở, ngành tỉnh, Công ty Điện lực Tây Ninh, Viễn thông Tây Ninh, Viettel chi nhánh Tây Ninh, Công ty TNHH Truyền hình cáp Sài Gòn Tourist SCTV chi nhánh Tây Ninh, Công ty TNHH Viễn thông FPT miền Nam chi nhánh Tây Ninh thực hiện một số nội dung sau:

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan ban hành hướng dẫn việc sử dụng chung cột điện lực, cột viễn thông để treo cáp viễn thông và chỉnh trang làm gọn hệ thống cáp treo trên địa bàn tỉnh; Kiểm tra công tác triển khai thực hiện của các đơn vị chủ sở hữu cột và sử dụng chung cột trong quá trình tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả về UBND tỉnh theo quy định.

Việc sử dụng chung cột điện lực, cột viễn thông để treo cáp viễn thông và chỉnh trang làm gọn hệ thống cáp treo trên địa bàn tỉnh tiến hành triển khai thí điểm ở 4 tuyến đường của trung tâm thị xã Tây Ninh:

- Tuyến 1: Từ ngã tư đường 30/4 - đường Cách mạng tháng 8 đến ngã ba đường 30/4 - đường Bời Lời;

- Tuyến 2: Từ ngã tư đường 30/4 - đường Cách mạng tháng 8 đến ngã ba đường 30/4 - đường Trưng Nữ Vương;

- Tuyến 3: Từ ngã tư đường 30/4 - đường Cách mạng tháng 8 đến ngã tư đường Cách mạng tháng 8 - đường Võ Văn Truyện;

- Tuyến 4: Từ ngã tư đường 30/4 - đường Cách mạng tháng 8 đến ngã ba đường Cách mạng tháng 8 - đường Điện Biên Phủ.

Các đơn vị nêu trên căn cứ hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông, tổ chức lập kế hoạch, thiết kế kỹ thuật, phương án thi công để thực hiện việc chỉnh trang làm gọn cáp treo trên địa bàn tỉnh.

Thời gian hoàn thành các tuyến thí điểm là ngày 31.12.2013.

K.Thành