UBND tỉnh chỉ đạo: Tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động 

Cập nhật ngày: 05/08/2020 - 14:15

BTNO - UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Theo UBND tỉnh, thời gian qua, các cấp, các ngành, địa phương tích cực triển khai thực hiện, tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã được kiểm soát, thống kê đầy đủ hơn; tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và tổ chức thực hiện các chính sách về an toàn, vệ sinh lao động được quan tâm theo dõi sát sao; công tác an toàn, vệ sinh lao động được chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc triển khai kịp thời.

Người lao động làm việc ở trên cao nhưng không đảm an toàn lao động tại một công trình xây dựng. Ảnh minh hoạ Thế Nhân

Tuy nhiên, gần đây, liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn lao động, sự cố mất an toàn lao động tại nhiều dự án, công trình, doanh nghiệp trên cả nước. Một phần là do sức ép công việc sau kỳ nghỉ dài do dịch Covid-19; người sử dụng lao động, người lao động chủ quan, thiếu quan tâm đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và rèn luyện kỹ năng làm việc an toàn.

Để kịp thời chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động, bảo đảm quyền được làm việc an toàn của người lao động, đảm bảo sự phát triển ổn định của doanh nghiệp, xã hội trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt thực hiện các văn bản quy định của Chính phủ, Kế hoạch của UBND tỉnh về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung nguồn lực cho công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động bao gồm cả khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động, cải thiện điều kiện lao động nhằm chăm lo bảo vệ sức khoẻ, tính mạng của người lao động nói riêng, của người dân nói chung góp phần ổn định xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.

Tăng cường thực hiện thanh tra chuyên đề về an toàn, vệ sinh lao động, đặc biệt trong lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động như: Khai thác khoáng sản, khai thác đá, xây dựng, quản lý sử dụng thang máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; công khai thông báo các vi phạm nghiêm trọng trong công tác an toàn, vệ sinh lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng; xử lý nghiêm những vi phạm về an toàn lao động; kiên quyết khởi tố các vụ tai nạn nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người do vi phạm tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn, vệ sinh lao động.

Quản lý chặc chẽ thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (đặc biệt thiết bị có tác động rộng lớn đến xã hội như thang máy, cần trục, bình chứa nén khí…); bố trí nguồn lực cho thanh tra chuyên ngành an toàn, vệ sinh lao động tại địa phương; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ thanh tra, nghiệp vụ chuyên môn an toàn, vệ sinh lao động cho đối tượng thanh tra chuyên ngành.

UBND tỉnh cũng đề nghị Uỷ ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động người lao động, hội viên chấp hành tốt các nội quy, quy trình làm việc an toàn; sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn lao động, bảo đảm an toàn, sức khoẻ và tính mạng cho người lao động…

Hy Uyên