BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh chỉ đạo: Thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động và tham gia các loại bảo hiểm của doanh nghiệp

Cập nhật ngày: 19/09/2013 - 05:36
Việc tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Kiểm tra công tác chấp hành pháp luật và tham gia bảo hiểm tại các công ty ở Trảng Bàng. Ảnh minh hoạ

(BTNO)- UBND tỉnh vừa yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế, Tổ công tác liên ngành và các sở, ngành chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật lao động, bắt buộc các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến các doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động, người lao động và nhân dân để mọi người biết và thực hiện theo quy định.

Thực hiện việc khảo sát, rà soát, nắm chắc số lao động đang làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và lao động khu vực phi chính thức trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền, vận động tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Thường xuyên bám sát các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động để hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện đúng pháp luật lao động và đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, đúng thời gian cho người lao động. Tăng cường theo dõi, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật lao động và chế độ về BHXH, BHYT, BHTN. Xử lý nghiêm đối với hành vi trốn đóng, nợ đọng hoặc tham gia không đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp.

K.Thành
 


 
Liên kết hữu ích