BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Cập nhật ngày: 01/07/2013 - 05:45

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh làm việc tại huyện Tân Biên.

(BTNO)- Qua quá trình Đoàn công tác của UBND tỉnh đi kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2013 tại các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện/thị xã, Đoàn kiểm tra nhận thấy một số sở, ban ngành tỉnh và UBND huyện chưa thực hiện việc chi mức tiền hỗ trợ nêu trên cho các cán bộ, công chức làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) theo Quyết định 13/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh đã ban hành.

Để đảm bảo thực hiện đúng chế độ cho cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC, ngày 19.6 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành văn bản số 1299/UBND-KSTT yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

Triển khai ngay việc chi trả tiền hỗ trợ cho các cán bộ, công chức làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo quy định tại Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND do UBND tỉnh ban hành vào ngày 16.4.2013 quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh. Trong đó có mức chi hỗ trợ từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng/1 người/1 ngày đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt danh sách tại Quyết định số 1800/QĐ-UBND.

Giao Sở Tài chính kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND nhằm phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC, kiểm soát TTHC của tỉnh.

K.Thành