BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh chỉ đạo: Thực hiện nghiêm việc thực hành tiết kiệm

Cập nhật ngày: 07/03/2011 - 05:58

(BTNO) – Mới đây, UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị Thủ trưởng các đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước, Chủ tịch UBND các huyện, thị triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; Hướng dẫn số 2665/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về tiết kiệm 10% chi thường xuyên…

Theo văn bản này, trước mắt các đơn vị, huyện thị triển khai các công việc cụ thể để thực hiện việc thực hành tiết kiệm. Cụ thể, tạm dừng trang bị mới ô-tô, mua sắm tài sản có giá trị lớn, điều hoà nhiệt độ, thiết bị văn phòng.

Ngừng các khoản chi cho các nhiệm vụ khác chưa thật sự cấp bách, nội dung không thiết thực.

Giảm tối đa số lượng, quy mô, kinh phí chi hội nghị, hội thảo, lễ hội, tổng kết, sơ kết, đón nhận huân chương, danh hiệu thi đua, kỷ niệm ngày thành lập... và các đoàn công tác trong và ngoài nước sử dụng kinh phí NSNN.

Thực hiện tiết kiệm tối đa trong việc sử dụng điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu. Ngừng các khoản chi cho các nhiệm vụ khác chưa thật sự cấp bách, nội dung không thiết thực.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài chính phải khẩn trương triển khai, hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính, đồng thời yêu cầu thủ trưởng các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị nghiêm túc thực hiện chỉ đạo này.

HY UYÊN