UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Cập nhật ngày: 02/03/2021 - 20:04

BTNO - UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của tỉnh; Công văn số 435/UBND-KGVX ngày 16.2.2021 của UBND tỉnh với quyết tâm chính trị cao nhất, kiên quyết giữ vững kết quả chống dịch.

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức, tính tự giác của người dân trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của ngành Y tế, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà; sử dụng dung dịch khử khuẩn, giữ khoảng cách, không tập trung đông người và tự giác khai báo y tế theo quy định trên tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch, đồng thời tích cực tham gia tố giác người nhập cảnh trái phép. Thực hiện nghiêm các biện pháp quy định về phòng, chống dịch tại công sở, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ…

UBND tỉnh giao Sở Y tế (Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh bổ sung hoàn thiện các phương án, kịch bản phòng, chống dịch phù hợp với các mức nguy cơ đối với từng khu vực, địa điểm cụ thể trên địa bàn, kịp thời tham mưu chỉ đạo xử lý các tình huống phức tạp nảy sinh và ứng phó kịp thời, hiệu quả nếu xảy ra dịch bệnh trong cộng đồng.

Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ quy trình tiếp nhận điều trị người nhiễm Covid-19, tuyệt đối không để lây nhiễm trong cơ sở y tế và trong đội ngũ cán bộ y tế. Thực hiện nghiêm quy định cách ly tập trung, không để lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung. Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm xét bảo đảm đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh không để bị động bất ngờ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố đảm nhiệm quản lý các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu phương án và chuẩn bị sẵn sàng các cơ sở bảo đảm cách ly số lượng lớn khi cần thiết.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp kiểm soát biên giới, không để xảy ra tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, bảo đảm tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch, không để lây nhiễm dịch bệnh tại khu vực cửa khẩu, trong đội ngũ cán bộ làm công tác tại các cửa khẩu, các chốt phòng, chống dịch trên tuyến biên giới.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các khu du lịch, vui chơi giải trí, các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng, các địa phương có kế hoạch bảo đảm hàng hoá, chủ động các phương án trong trường hợp phải áp dụng giãn cách tại một số khu vực trong trường hợp xảy ra lây nhiễm trong cộng đồng.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thường xuyên liên tục thông tin về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch bệnh để nhân dân nâng cao nhận thức, cảnh giác, tự giác, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch cũng như không hoang mang trước diễn biến mới của dịch bệnh, nhất là thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế; tự giác khai báo y tế, cài đặt các ứng dụng truy vết dịch bệnh. Vận động mọi người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, hạn chế đến nơi đông người khi không thật sự cần thiết vì sức khoẻ của chính mình, gia đình mình và cả cộng đồng.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Y tế theo dõi sát tình hình, rà soát, chủ động chuẩn bị mọi nguồn lực cần thiết, sẵn sàng cho các tình huống dịch bệnh, kể cả tình huống xấu nhất có thể xảy ra theo đúng phương châm 4 tại chỗ và phương châm phòng, chống dịch truy vết nhanh, ngăn chặn khoanh vùng kịp thời và dập dịch triệt để”; phối hợp với Sở Y tế triển khai thực hiện tốt Công văn số 955/BYT-KH-TC ngày 9.2.2021 của Bộ Y tế, phối hợp các lực lượng, huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân đấu tranh ngăn chặn các hành vi nhập cảnh trái phép.

Triển khai thực hiện tốt Quyết định số 1053/QĐ-BYT ngày 6.2.2021 của Bộ Y tế, tuyên truyền, vận động và xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và chịu trách nhiệm về tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch ở địa phương.

UBND tỉnh đề nghị UB. MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức tự giác, tích cực tham gia thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

Hồng Thu