BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ “kênh hoang”

Cập nhật ngày: 20/04/2016 - 10:29

Đất kênh ở xã Hảo Đước (Châu Thành) bị người dân rào chiếm.

Ngay sau khi báo Tây Ninh có loạt bài phản ánh những bất cập trong việc quản lý, sử dụng đất kênh thủy lợi “bỏ hoang”, mới đây, Văn phòng UBND tỉnh có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), UBND các huyện, thành phố và Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng về một số nội dung có liên quan.

Theo đó, trước đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng đã có ý kiến chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng “kênh hoang” trước ngày 31.12.2015. Tuy nhiên, đến nay các đơn vị, địa phương có liên quan chưa có báo cáo kết quả thực hiện đến UBND tỉnh.

Để xử lý dứt điểm tình trạng trên, không tạo dư luận xấu trong nhân dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng chỉ đạo như sau:

Giao Sở NN&PTNT tiến hành kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh xử lý các vi phạm theo thông tin do Báo Tây Ninh cung cấp; phối hợp với UBND các huyện, thành phố và Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh rà soát tất cả các tuyến kênh trên địa bàn tỉnh.

Tuyến kênh nào không còn sử dụng thì các cơ quan, địa phương có liên quan lập danh sách đề xuất UBND tỉnh xóa bỏ theo quy định, gửi báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 25.4.2016.

Hoàng Anh-Thái Hoà