UBND tỉnh chỉ thị: Về thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2012

Cập nhật ngày: 31/01/2012 - 11:25

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 19.1.2012 về việc thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2012. Theo Chỉ thị này, về lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng địa phương, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng. Quán triệt thực hiện tốt nhiệm vụ tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ chúc Tết Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh

Tiếp tục thực hiện các chỉ thị, nghị định, kết luận, quyết định của Trung ương Đảng, Chính phủ, Bộ Quốc phòng về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục QP-AN, đối với lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên trong tình hình mới; xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng Ban CHQS xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện…

Củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội đồng giáo dục QP-AN và triển khai công tác giáo dục QP-AN năm 2012 cho các đối tượng theo phân cấp. Tăng cường công tác tuyên truyền, chú trọng giáo dục lòng yêu nước, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch; đào tạo giáo viên và nâng cao chất lượng nội dung, hình thức thực hiện môn học Giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên.

Tập trung xây dựng LLVT địa phương vững mạnh toàn diện: Tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc Đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, phòng không nhân dân; xây dựng Ban CHQS xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện giai đoạn 2011-2015 gắn với khảo sát khả năng động viên nền kinh tế quốc dân bảo đảm nhu cầu quốc phòng; thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đúng luật, chất lượng tốt, đạt chỉ tiêu 3 cấp, tỷ lệ đảng viên nhập ngũ kết nạp trên 6 tháng, đạt từ 2% trở lên.

Tập trung củng cố, kiện toàn Ban CHQS cấp xã, Ban CHQS cơ quan, tổ chức hoạt động có hiệu quả. Xây dựng số lượng DQTV cấp tỉnh đạt 1,59% dân số, tỷ lệ đảng viên DQTV đạt 16,5% (riêng đảng viên trong dân quân đạt 9,7% trở lên), bảo đảm huấn luyện đạt 100% cơ sở, 80% quân số trở lên. Các huyện, thị chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức hội thao TDTT quốc phòng bảo đảm chất lượng, an toàn; tuyển chọn các CBCS có thành tích trong hội thao tập trung huấn luyện tham dự hội thao, hội thi cấp trên. Chỉ đạo các địa phương xây dựng hoàn thành kế hoạch mở rộng lực lượng DQTV trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, trạng thái quốc phòng; duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý, sử dụng vũ khí chặt chẽ.

LLVT Tây Ninh hoàn thành tốt nhiệm vụ bắn pháo hoa đêm giao thừa phục vụ nhân dân vui Tết

Chỉ đạo cơ quan quân sự, lực lượng DQTV phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Biên phòng, Kiểm lâm và các lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn các cao điểm lễ, tết, các sự kiện chính trị quan trọng và công tác bảo vệ rừng. Chuẩn bị tốt phương án, lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai, cháy nổ, cháy rừng, ứng cứu sập đổ công trình, xử lý có hiệu quả tình huống xảy ra…

Chỉ thị số 02/CT-UNBD tỉnh còn xác định rõ từng mặt hoạt động, tiến độ thực hiện công tác xây dựng khu vực phòng thủ kết hợp với xây dựng và phát triển kinh tế, trong đó có yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án “Bố trí, sắp xếp ổn định 3 khu dân cư biên giới phía Bắc của tỉnh giai đoạn 2009-2012”, xây dựng hoàn chỉnh khu dân cư Chàng Riệc, triển khai xây dựng khu dân cư cầu Sài Gòn. Chỉ đạo huyện Bến Cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án xây dựng khu vực phòng thủ của huyện làm điểm cho Quân khu… Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện nghiêm việc quản lý, duy trì kỷ luật và an toàn trong LLVT. Thực hiện tốt công tác dân vận và các phong trào đền ơn đáp nghĩa; tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia giai đoạn XI về nước, bảo đảm an toàn tuyệt đối…

D.N