Pháp luật   Bạn đọc

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin tiếp theo về bài báo “Hậu công ty Long Hoa”, nhiều tiểu thương khốn đốn:

UBND tỉnh cho chủ trương xây dựng tiêu chí kêu gọi đầu tư xây dựng khu C, D chợ Long Hoa

Cập nhật ngày: 17/05/2016 - 02:11

Tiểu thương buôn bán tại chợ tạm khu C, D chợ Long Hoa hiện nay.

Báo Tây Ninh số phát hành ngày 7.5.2016 có bài “Hậu” Công ty Long Hoa, nhiều tiểu thương khốn đốn” phản ánh tình trạng xuống cấp trầm trọng khu chợ tạm tại khu C, D chợ Long Hoa. Đồng thời rào chắn xây dựng công trình trước đây đã ngăn cách các khu vực chợ, từ đó người dân ngại vào bên trong mua hàng khiến tiểu thương buôn bán ế ẩm, có người bỏ sạp ra ngoài bán, lấn chiếm lòng, lề đường. Nhiều tiểu thương chợ Long Hoa kiến nghị với ngành chức năng xem xét, sớm đầu tư xây dựng khu C, D chợ Long Hoa để có chỗ mua bán ổn định.

Qua tìm hiểu, được biết vào ngày 4.3.2016, UBND tỉnh có Văn bản số 688/TB-VP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu về nguồn kinh phí hoàn trả cho Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại và dịch vụ Long Hoa; Đồng thời đề xuất mô hình đầu tư (giữ nguyên mô hình hiện nay, điều chỉnh lại tiêu chí kêu gọi đầu tư hay chuyển sang chợ thuần tuý với thói quen mua bán truyền thống của địa phương); nguồn vốn đầu tư dự án chợ Long Hoa khu C, D (xã hội hoá hay Nhà nước đầu tư).

Ngày 4.4.2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì họp với các sở, ngành liên quan gồm Sở Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính và UBND huyện Hoà Thành để trao đổi và thống nhất ý kiến báo cáo UBND tỉnh. Theo văn bản ngày 21.4.2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, chợ Long Hoa có vị trí và vai trò quan trọng trong việc tiêu thụ hàng hoá và phục vụ đời sống người dân, là trung tâm đầu mối mua bán sỉ, lẻ trong tỉnh và các vùng tiếp giáp lân cận, góp phần tích cực đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Để bảo đảm hoạt động chợ có hiệu quả, là điểm dừng chân mua sắm của khách du lịch, phát huy thế mạnh truyền thống, đồng thời bảo đảm tính ổn định về mặt xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh 2 phương án đầu tư chợ Long Hoa khu C, D.

Theo đó, phương án 1 là xã hội hoá, kêu gọi đầu tư khu C, D theo mô hình chợ truyền thống, kiến trúc bảo đảm hài hoà với khu A, B. Phương án 2, trong thời gian 6 tháng kêu gọi đầu tư, nếu không có nhà đầu tư tham gia thì sử dụng ngân sách Nhà nước để đầu tư xây dựng chợ Long Hoa theo mô hình chợ truyền thống. Trong đó, Nhà nước đầu tư các hạng mục chính như sân, nền, mặt bằng để xe, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống vệ sinh, thoát nước; xã hội hoá kêu gọi đầu tư các hạng mục còn lại. Giao UBND huyện Hoà Thành lập các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo quy định. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện dự án.

Về nguồn kinh phí, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương tạm ứng nguồn từ quỹ phát triển đất để chi trả cho Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại và dịch vụ Long Hoa. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xem xét, bố trí nguồn ngân sách tỉnh để hoàn trả cho Quỹ phát triển đất tỉnh.

Ngày 27.4.2016, UBND tỉnh ban hành Công Văn số 1048/UBND-KTTC về việc xây dựng tiêu chí kêu gọi đầu tư khu C, D chợ Long Hoa. UBND tỉnh chỉ đạo giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Hoà Thành xây dựng tiêu chí kêu gọi đầu tư khu C, D chợ Long Hoa theo mô hình chợ truyền thống, trong đó yêu cầu về kiến trúc phải bảo đảm tính hài hoà với khu A-B hiện hữu; tham mưu UBND tỉnh trước ngày 20.5.2016.

Như vậy, khu C, D chợ Long Hoa đã được UBND tỉnh cho chủ trương xây dựng tiêu chí kêu gọi đầu tư.

THIÊN TÂM