baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh:Đề nghị HĐND tỉnh xem xét việc hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho cán bộ không chuyên trách cấp xã

Cập nhật ngày: 19/10/2011 - 05:10

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 10.2011

(BTNO) – Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ vừa chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 10.2011 nhằm thông qua một số nội dung quan trọng do các Sở Giao thông – Vận tải, Tài nguyên – Môi trường, VH-TT&DL, Nội vụ và BCH Bộ đội Biên phòng trình. Tham dự và điều hành phiên họp còn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lưu Quang và Huỳnh Văn Quang.  

Tại phiên họp sáng 19.10, các đại biểu tập trung thảo luận Tờ trình của Sở Nội vụ về việc tăng thêm mức hỗ trợ bằng tiền và sửa đổi quy định về Bảo hiểm Y tế đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố (gọi tắt là cấp xã).   

Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh, về chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã hiện có 25 chức danh. Về chính sách, chế độ, ngoài mức hệ số phụ cấp theo quy định của Chính phủ, tỉnh hỗ trợ thêm bằng tiền với 4 mức hỗ trợ tương tứng với 4 nhóm chức danh, đồng thời ngân sách tỉnh hỗ trợ đóng 2/3 mức đóng BHYT cho đối tượng nào có tham gia BHYT tự nguyện.

Hiện nay Chính phủ đã có Nghị định điều chỉnh tăng thêm nức lương tối thiểu chung từ 730.000 đồng lên 830.000 đồng/tháng, áp dụng từ ngày 01.5.2011. Trên cơ sở đó, để đảm bảo mức hỗ trợ thêm của tỉnh đối với người hoạt động không chuyên trách của cấp xã phù hợp với mức tăng thêm của lương tối thiểu chung và thực hiện đúng quy định của Chính phủ về đối tượng tham gia BHYT bắt buộc, Sở Nội vụ đề nghị điều chỉnh mức hỗ trợ bằng tiền đối với 4 mức hỗ trợ tương ứng với 4 nhóm chức danh: Từ 511.000 đồng lên 581.000 đồng/tháng (tăng 70.000 đồng); Từ 438.000 đồng lên 498.000 đồng/ tháng (tăng 60.000 đồng); Từ 292.000 đồng lên 332.000 đồng/ tháng (tăng 40.000 đồng); Từ 219.000 đồng lên 249.000 đồng/ tháng (tăng 30.000 đồng). Thời gian áp dụng từ ngày 1.5.2011. Với mức tăng thêm này, tổng số tiền chênh lệch tăng hơn 283 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lưu Quang phát biểu tại phiên họp

Ý kiến của Sở Tài chính cho biết, nguồn kinh phí thực hiện được tính vào nhu cầu tăng lương chung của huyện, xã được bố trí từ nguồn cải cách tiền lương theo quy định. Trường hợp các xã thiếu nguồn thì ngân sách huyện bổ sung cho xã; trường hợp huyện không đảm bảo nguồn thì ngân sách tỉnh bổ sung phần chênh lệch thiếu để đảm bảo đủ nguồn thực hiện.

Đa số các thành viên UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành đều đồng ý với đề nghị của Sở Nội vụ về việc điều chỉnh tăng thêm mức hỗ trợ bằng tiền. Tuy nhiên, sau khi tham khảo ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất đề nghị HĐND tỉnh xem xét thông qua việc sử dụng ngân sách hỗ trợ 100% mức đóng BHYT đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Đ.H.T