BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh: Đồng ý điều chỉnh giá viện phí

Cập nhật ngày: 04/12/2014 - 12:00

Chiều 3.12, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 12 để xem xét thông qua ba nội dung, gồm đăng ký chương trình làm việc năm 2015; phê duyệt mức giá thu viện phí một số dịch vụ khám, chữa bệnh áp dụng cho cơ sở khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh và chủ trương cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Thịnh gia hạn thời gian hoạt động của dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy chủ trì phiên họp.

Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và căn cứ tình hình thực tế của địa phương, UBND tỉnh đề ra Chương trình công tác năm 2015 gồm 85 nội dung liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, pháp luật, cán bộ, văn hóa…

Phiên họp chiều ngày 3.12 đã xem xét đề xuất của Sở Y tế về điều chỉnh mức giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh thuộc cơ sở y tế công lập với 25 dịch vụ kỹ thuật. Lãnh đạo Sở Y tế cho biết, mức điều chỉnh 25 dịch vụ kỹ thuật lần này từ 60,55% (mức hiện hành) lên 61,32% so với mức trần tối đa do Bộ Y tế quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên dự họp đồng ý thông qua mức điều chỉnh do Sở Y tế trình. Tuy nhiên, nội dung điều chỉnh giá viên phí còn phải được HĐND tỉnh cho ý kiến trong kỳ họp sắp tới.

Trong phần cuối của cuộc họp, UBND tỉnh thảo luận, xem xét gia hạn thời gian (30 năm) cho Công ty TNHH Hưng Thịnh thực hiện dự án trồng mía.

 Đ.V.T