UBND tỉnh: Dự kiến vốn đầu tư XDCB năm 2013 hơn 1.455 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 04/12/2012 - 05:38

Phát triển Thị xã là một trong những ưu tiên phân bổ đầu tư

(BTNO) – Tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh dự kiến diễn ra từ ngày 5 – 7.12 tới, UBND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 với tổng vốn 1.455,4 tỷ đồng, trong đó vốn cân đối ngân sách tỉnh 455,4 tỷ đồng, vốn xổ số kiến thiết 1.000 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh, năm 2013 là năm thứ ba trong thời kỳ ổn định ngân sách (2011 – 2015), là năm cần tiếp tục thực hiện chủ trương kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Về nguyên tắc bố trí vốn, tiếp tục thực hiện mục tiêu cơ cấu lại đầu tư công, bảo đảm bố trí vốn tập trung, khắc phục tình trạng dàn trải, thất thoát, lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư. Tập trung bố trí vốn cho các dự án hoàn thành trong năm 2012 trở về trước thuộc nhiệm vụ đầu tư ngân sách Nhà nước nhưng chưa được bố trí đủ vốn. Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án dự kiến hoàn thành năm 2013. Việc bố trí vốn cho các dự án mới năm 2013 phải đảm bảo tổng số vốn bố trí cho từng dự án (gồm vốn ngân sách Trung ương, vốn ngân sách Trung ương, vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác) tối thiểu bằng 15% đối với dự án nhóm A; 20% đối với dự án nhóm B; 35% đối với dự án nhóm C (so với tổng số vốn được đầu tư được duyệt). Dự án nhóm B phải hoàn thành trong 5 năm, dự án nhóm C phải hoàn thành trong 3 năm. Đối với dự án quy mô nhỏ, bố trí vốn để hoàn thành trong năm.

Phân bổ chi đầu tư phát triển ưu tiên cho phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông; xây dựng nông thôn mới; phát triển Thị xã; các dự án quốc phòng – an ninh; các công trình y tế, giáo dục phục vụ an sinh xã hội. Đối với nguồn vốn xổ số kiến thiết, ưu tiên bố trí đảm bảo tỷ lệ theo quy định (dành 70% cho y tế, giáo dục). Nếu sau khi sắp xếp, còn dư nguồn thì tạm mượn để bố trí cho các dự án quan trọng, bức xúc khác.

Đối với ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện, trên cơ sở dự kiến phương án phân bổ của các huyện, thị xã; UBND tỉnh quyết định giao danh mục và vốn cụ thể cho từng dự án. Đối với ngân sách cấp huyện, thị phải đảm bảo theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ theo quy định. Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất, trích 30% lập Quỹ phát triển quỹ đất, còn lại đưa vào cân đối vốn đầu tư.

Dự kiến, trong tổng kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 1.455,4 tỷ đồng năm 2013, tỉnh quản lý 752,34 tỷ đồng; huyện/thị quản lý 703,06 tỷ đồng.

HY UYÊN