UBND tỉnh giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Cập nhật ngày: 08/03/2021 - 22:47

BTNO - Sáng 8.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng chủ trì Hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất 100% 

Hội nghị tổ chức lấy ý kiến và biểu quyết giới thiệu ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Mạnh Hùng- Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

100% đại biểu thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Thanh Ngọc và ông Nguyễn Mạnh Hùng để MTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

N.D