baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh: Họp phiên thường kỳ đầu tiên của tháng 11

Cập nhật ngày: 02/11/2011 - 11:16

(BTNO) – Ngày 2.11, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ chủ trì phiên họp thường kỳ đầu tiên của UBND tỉnh trong tháng 11 nhằm thông qua một số nội dung quan trọng, trong đó tập trung thảo luận về việc ban hành quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2012.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ chủ trì phiên họp

Phiên họp cơ bản thống nhất việc giữ nguyên bảng giá đất năm 2011, chỉ bổ sung hoặc thay đổi những vấn đề bất hợp lý còn tồn tại.

Các đại biểu cũng đã thảo luận Tờ trình của Sở Nội vụ về quy định chính sách, chế độ hỗ trợ thôi việc đối với cán bộ - công chức xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) do sức khoẻ, năng lực, trình độ, không đáp ứng yêu cầu công tác, không bố trí được công tác khác, dôi dư sau Đại hội Đảng cấp xã nhiệm kỳ 2010 – 2015, sau bầu cử HĐND và UBND cấp xã nhiệm kỳ 2011 – 2016 có đơn xin thôi việc và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Theo đó, Sở Nội vụ đề nghị cán bộ - công chức cấp xã khi thôi việc được hưởng hỗ trợ thêm 01 tháng tiền lương, phụ cấp hiện hưởng cho mỗi năm công tác có tham gia bảo hiểm xã hội. (Riêng Trưởng Công xã có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên thì thực hiện hỗ trợ thôi việc theo quy định tại khoản 3 Điều 7 của Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07.9.2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã). Số năm công tác để tính hỗ trợ theo quy định này là số năm công tác có tham gia BHXH…

Toàn cảnh phiên họp

Phiên họp cũng đã xem xét, thảo luận việc phê duyệt Chương trình khống chế bệnh lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011 – 2015 do Sở NN&PTNT trình. Tờ trình việc sửa đổi, bổ sung chính sách thu hút nhân tài của UBND tỉnh do Sở Nội vụ trình.

HY UYÊN