BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11.2012: Kinh tế phát triển tương đối cao và toàn diện

Cập nhật ngày: 21/11/2012 - 06:06

(BTN) - Ngày 20.11.2012, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11.2012 do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ chủ trì. Phiên họp lần này thông qua các nội dung quan trọng: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, xây dựng cơ bản năm 2012 và kế hoạch năm 2013; Phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2013; Danh mục dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013; Tờ trình về hỗ trợ khó khăn cho những người công tác tại Khu dân cư biên giới Chàng Riệc; Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013; Báo cáo kết quả thi hành án dân sự năm 2012 và một số nội dung khác.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ phát biểu tại hội nghị.

Trình bày dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012 và định hướng kế hoạch năm 2013, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng năm 2012, tỉnh vẫn thực hiện đạt và vượt 17/21 chỉ tiêu kế hoạch. Nền kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển tương đối cao và toàn diện. Cả ba khu vực sản xuất nông - lâm - thuỷ sản, công nghiệp, dịch vụ đều tăng khá so với cùng kỳ năm 2011 (SCK). Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) tăng 12,5% SCK. Kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện được 1.466,6 triệu USD, tăng 20,2% SCK. Kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện được 869,3 triệu USD, tăng 2,1% SCK. Thị trường hàng hoá được kiểm soát chặt chẽ hơn. Thu hút đầu tư tiếp tục được quan tâm. Các dự án đã có giấy chứng nhận đầu tư được đôn đốc, tạo điều kiện triển khai. Phần lớn các dự án đã đi vào sản xuất ổn định, có hiệu quả, triển khai đúng tiến độ. Bước đầu đã xử lý các dự án nông nghiệp có yếu tố nước ngoài, có quy mô diện tích lớn nhưng hoạt động không hiệu quả; đã tiến hành điều chỉnh quy mô và xoá một số cụm công nghiệp không khả thi. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh trong năm 2012 ước thực hiện được 4.500 tỷ đồng, đạt 100% dự toán, tăng 17,7% SCK. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 5.896 tỷ đồng, tăng 19% dự toán và tăng 21% SCK. Ba chương trình đột phá của tỉnh, chương trình nâng cấp thị xã Tây Ninh được tổ chức chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Thực hiện tốt an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tai nạn giao thông được kéo giảm rõ rệt cả ba mặt: Số vụ, số người chết và số người bị thương.

Sau khi nghe dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và định hướng kế hoạch năm 2013, các đại biểu tham dự  đóng góp một số ý kiến và nêu những đề xuất kiến nghị liên quan đến địa phương, ngành mình. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ phát biểu nhấn mạnh những mặt làm được, chưa được, nhất là công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và công tác thi hành án dân sự trong năm 2012 và nêu những nhiệm vụ trọng tâm trong định hướng kế hoạch năm 2013, đồng thời giải trình ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu.

D.H