BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 12.2012: Bàn bạc nhiều vấn đề kinh tế và chế độ đãi ngộ cán bộ

Cập nhật ngày: 14/12/2012 - 03:40

(BTN)- Tham dự phiên họp thường kỳ ngày 13.12.2012, có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Uỷ viên UBND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; đại diện Uỷ ban MTTQVN tỉnh; các đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ chủ trì phiên họp.

Theo Tờ trình của Sở Tài chính về quy định mức thù lao cho cộng tác viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, hiện nay các địa phương toàn tỉnh có khoảng hơn 4.000 cộng tác viên ở các cấp huyện, xã, ấp và cộng đồng. Dự kiến, ngân sách tỉnh chi hằng năm hơn 3 tỷ đồng phụ cấp thù lao cho các cộng tác viên. Mức thù lao lấy hệ số lương tối thiểu và thù lao cho từng cộng tác viên các loại từ mức 0,1 đến 0,3 lần mức lương tối thiểu hiện hành. Nội dung này sẽ được trình kỳ họp HĐND tỉnh xem xét quyết định; riêng cộng tác viên nghề công tác xã hội thống nhất mỗi xã biên chế 1 người và hưởng mức thù lao bằng 1 lần lương tối thiểu hiện hành.

Đại biểu phát biểu tại phiên họp.

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn trình dự thảo Chương trình khuyến nông tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013-2015. Mục đích của chương trình góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập cho nông dân; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá chất lượng cao, bền vững. Về cây trồng tập trung vào 7 nhóm cây trồng, gồm: cây lúa, cây khoai mì, cây mía, cây đậu phộng, cây bắp nếp, cây ăn quả và rau các loại. Về chăn nuôi, tập trung vào 4 nhóm vật nuôi gồm: chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học; chăn nuôi heo (lợn) nái sinh sản hướng nạc đảm bảo vệ sinh môi trường; chăn nuôi bò sữa; nuôi trồng thuỷ sản. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 15.228.347.000 đồng, trong đó kinh phí để thực hiện các dự án khuyến nông trong 3 năm ở cơ sở là 10.687.338.000 đồng. Đối tượng trực tiếp tham gia và hưởng lợi từ các dự án khuyến nông là: nông dân sản xuất nhỏ, sản xuất hàng hoá; nông dân thuộc diện hộ nghèo; tổ hợp tác, HTX; chủ trang trại; doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyên sản xuất nông nghiệp. Đại biểu góp ý, cần thành lập Quỹ khuyến nông, vận động sự đóng góp của các doanh nghiệp, các nhà máy và toàn xã hội; tập trung vào một số cây trồng đặc sản, thế mạnh của địa phương để tạo được thương hiệu và hàng hoá chất lượng cao. Nghiên cứu thêm một số cây trồng, vật nuôi mới đưa vào chương trình khuyến nông.

Sở Tư pháp trình dự thảo Quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Mức chi được chia làm 3 mức, cấp tỉnh bằng 80% mức chi của Trung ương quy định, cấp huyện bằng 80% mức chi của tỉnh và cấp xã bằng 80% mức chi của huyện. Nội dung này sẽ được trình Kỳ họp HĐND tỉnh quyết định.

Tại phiên họp, UBND tỉnh cho ý kiến về dự thảo Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh và chủ trương hỗ trợ đất không được bồi thường tại dự án Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ yêu cầu các sở, ngành tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, tập trung hoàn chỉnh hồ sơ để trình Kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh xem xét quyết định và tổ chức thực hiện những vấn đề thuộc thẩm quyền.

KHẮC LUÂN