baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 3.2009: Quý I- 2009 kinh tế Tây Ninh tăng trưởng 6,7%

Cập nhật ngày: 19/03/2009 - 08:47

Giám đốc Sở KH-ĐT báo cáo
 tại phiên họp

Phiên họp thường kỳ tháng 3.2009 của UBND tỉnh được tổ chức ngày 18.3.2009 để thông qua 3 nội dung chính là: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng; tình hình thực hiện kế hoạch XDCB và tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước quý I năm 2009. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Nên chủ trì phiên họp.

Theo báo cáo của lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tại phiên họp thì quý I năm 2009 tuy có nhiều khó khăn trong sản xuất- kinh doanh, nhưng kinh tế Tây Ninh vẫn có tăng trưởng. Cụ thể so với cùng kỳ năm 2008, trong quý I: GDP ước tăng 6,7%; giá trị sản xuất ngành nông- lâm- ngư nghiệp ước tăng 6,65%; giá trị công nghiệp- xây dựng ước tăng 3,64%; giá trị các ngành dịch vụ ước tăng 8,22%... chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 so với cuối năm 2008 tăng 0,8%, trong đó nhóm lương thực tăng khoảng 4,3%, nhóm thực phẩm tăng khoảng 2,2%, đồng thời cũng có nhiều nhóm mặt hàng khác lại giảm giá. Nhìn chung, quý I năm 2009 các ngành nông- lâm- ngư nghiệp, du lịch Tây Ninh vẫn ổn định tốc độ tăng trưởng.

Tuy nhiên, nếu so sánh với tốc độ tăng trưởng của quý I năm 2008 thì tốc độ tăng trưởng quý I năm 2009 có giảm sút. Cụ thể GDP quý I năm 2008 tăng so với cùng kỳ là 11,6%, trong khi đó GDP quý I năm 2009 chỉ tăng so với cùng kỳ có 6,7%. Nhìn chung, kinh tế Tây Ninh vẫn bị ảnh hưởng của tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu, làm tốc độ tăng trưởng chậm hơn năm 2008.

Tại phiên họp, Sở Tài chính báo cáo trong quý I - 2009 tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước thực hiện được khoảng 427,5 tỷ đồng- đạt 21,02% dự toán cả năm và giảm hơn cùng kỳ 4,12%, trong đó có nhiều khoản thu đạt thấp như: tiền sử dụng đất, tiền cho thuê đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thu lệ phí trước bạ…

S.T