BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4.2012:  Xem xét thông qua nhiều nội dung quan trọng

Cập nhật ngày: 20/04/2012 - 06:00

Phiên họp thường kỳ tháng 4.2012 của UBND tỉnh được tổ chức ngày 19.4.2012. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ chủ trì phiên họp.

Phiên họp xem xét thông qua một số nội dung quan trọng như: Đồ án Điều chỉnh quy hoạch thị xã Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình phát triển đô thị thị xã Tây Ninh giai đoạn 2012-2020; Đề án đề nghị công nhận thị xã Tây Ninh là đô thị loại III; Quy hoạch VQG Lò Gò - Xa Mát giai đoạn 2012-2017; Kế hoạch sắp xếp cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2012-2015 và Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015.

Phiên họp theo dõi đơn vị tư vấn trình bày Đồ án điều chỉnh quy hoạch thị xã

Buổi sáng, tại phiên họp, UBND Thị xã và đơn vị tư vấn trình bày 3 nội dung do UBND thị xã chịu trách nhiệm. Về Đồ án Điều chỉnh quy hoạch thị xã Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 tỷ lệ 1/10.000 được triển khai thực hiện từ tháng 8.2007 - khi UBND tỉnh có Công văn chỉ đạo lập và điều chỉnh quy hoạch. Đơn vị tư vấn thiết kế lập quy hoạch là Công ty Hansen Partnership Pty.Ltd. Định hướng cơ bản phát triển đô thị thị xã Tây Ninh theo Đồ án là được xây dựng thành đô thị sinh thái - kinh tế bền vững. Trong khu đô thị Thị xã có 3 phân khu chức năng chính là: Trung tâm hành chính, Trung tâm thương mại - dịch vụ và Trung tâm du lịch. Xen lẫn trong các khu là những “ốc đảo đô thị” và những mãng xanh để giữ và tạo nét đặc thù riêng biệt của thị xã Tây Ninh. Về Chương trình phát triển đô thị Thị xã giai đoạn 2011-2020, qua trình bày của UBND Thị xã là nhằm mục tiêu đạt chuẩn đô thị loại II vào giai đoạn 2020-2025. Trong đó Thị xã sẽ tập trung đầu tư phát triển lĩnh vực thương mại- dịch vụ và du lịch. Theo Chương trình, những hạng mục hạ tầng kỹ thuật được đầu tư xây dựng theo lộ trình cụ thể. Riêng về Đề án đề nghị công nhận Thị xã là đô thị loại III nêu rõ, đến nay thị xã Tây Ninh cơ bản đã đạt được 6 tiêu chuẩn với tổng số 84,59 điểm. Căn cứ theo thang điểm quy định từ 70 đến 100 thì hiện nay thị xã Tây Ninh đã đạt tiêu chuẩn đô thị loại III. Có nhiều ý kiến đóng góp với Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Tây Ninh. Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với Đồ án đã trình bày, đồng thời giao UBND Thị xã ghi nhận những ý kiến đóng góp để chỉnh lý Đồ án hoàn chỉnh trước khi trình thông qua HĐND tỉnh.

Buổi chiều, Phiên họp tiếp tục xem xét các nội dung còn lại, trong đó Sở Tài chính trình thông qua Kế hoạch sắp xếp cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2011-2015 và Sở Nội vụ trình bày Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011-2015.

Sơn Trần