UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5.2019: Xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng 

Cập nhật ngày: 15/05/2019 - 21:41

BTNO - Sáng nay (15.5), ông Phạm Văn Tân- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 5.2019 của UBND tỉnh Tây Ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung cho ý kiến về một số nội dung: Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 1 Phụ lục VII kèm theo Nghị quyết số 37/2016 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; ban hành Nghị quyết quy định phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh; ban hành Nghị quyết quy định chế độ tiếp khách nước ngoài đến làm việc tại Tây Ninh, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Tây Ninh và chế độ tiếp khách trong nước.

Sở Tư pháp trình bày Nghị quyết bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018 trên địa bàn tỉnh; Quyết định về việc bãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của UBND tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018 trên địa bàn tỉnh. Sở Nội vụ trình Ban hành quy trình bầu cử trưởng ấp, trưởng khu phố được tổ chức thành cuộc bầu cử riêng trên địa bàn tỉnh. 

Các đại biểu tham dự phiên họp cũng đã nghe Sở Y tế trình Sửa đổi Nghị quyết số 44/2016 về chính sách hỗ trợ, phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2021. Đại diện Sở Y tế cho biết, căn cứ Nghị quyết 44/2016/NQ-HĐND, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ, phát triển nguồn nhân lực ngành y tế giai đoạn 2016 – 2021. Sau 3 năm triển khai thực hiện, Sở Y tế đã tham mưu UBND tỉnh cử đi đào tạo đạt kết quả: bác sĩ hệ liên thông tập trung 63 người, cử nhân các chuyên ngành y tế 319 người, 89 sinh viên ngành Y. 

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, Sở Y tế xây dựng dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điểm d Khoản 1, Mục 5.2 Khoản 5 Điều 1 của Nghị quyết 44/2016. Về nội dung sửa đổi bổ sung gồm đối tượng là học sinh, sinh viên trúng tuyển chính thức hoặc đang theo học chính quy tại các cơ sở đào tạo y khoa công lập (Điểm d Khoản 1); đối tượng là học sinh, sinh viên trúng tuyển chính thức hoặc đang theo học chính quy tại các cơ sở đào tạo y khoa công lập được hỗ trợ mức học phí bằng với mức thu phí của cơ sở đào tạo đối với sinh viên đào tạo theo địa chỉ sử dụng của tỉnh (Khoản 5.2 Mục 5).            

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Ban hành ngân hàng tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh. Việc đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng nhằm góp phần thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong các hoạt động giao dịch kinh tế, văn hóa – xã hội; giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa dân tộc, nâng cao tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, tình hữu nghị đoàn kết quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân cơ bản thống nhất với nội dung do các đơn vị có liên quan trình tại phiên họp này; đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, chỉnh sửa rõ ràng, bổ sung thêm một số nội dung đã đồng thuận để hoàn chỉnh các văn bản này. 

Phương Thảo