BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6 năm 2012: 6 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển nhưng tốc độ tăng trưởng chậm lại

Cập nhật ngày: 21/06/2012 - 11:19

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ chủ trì phiên họp.

(BTN)- Phiên họp thường kỳ tháng 6.2012 của UBND tỉnh được tổ chức ngày 21.6.2012 nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Mạnh Hùng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2012. Theo đó, tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP - giá 94) trong 6 tháng đầu năm ước thực hiện được là hơn 6.440 tỷ đồng- tăng 10,8% so với cùng kỳ và đạt hơn 38% so với kế hoạch năm. Trong đó: giá trị sản xuất nông- lâm- thuỷ sản thực hiện 1.619 tỷ đồng- đạt 41,7% so với kế hoạch, tăng 5,9% so với cùng kỳ; Giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện 1.780 tỷ đồng- đạt 31,8% so với kế hoạch, tăng 15,4% so với cùng kỳ; Giá trị các ngành dịch vụ thực hiện được hơn 3.000 tỷ đồng- đạt 41,1% so với kế hoạch, tăng 11% so với cùng kỳ. Trong 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 653,26 triệu USD- tăng 31,8% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện được 343,18 triệu USD- tăng 3,7% so với cùng kỳ. Đầu tư phát triển trong 6 tháng qua thực hiện được 5.799 tỷ đồng- tăng 32,2% so với cùng kỳ. Riêng chương trình đầu tư xây dựng công trình trọng điểm của tỉnh năm 2012 đã triển khai thực hiện 109 dự án, đề án và đến tháng 6.2012 đã hoàn thành 9 dự án.

Về ngân sách, theo báo cáo của Giám đốc Sở Tài chính Dương Văn Thắng, trong 6 tháng đầu năm 2012, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh ước thực hiện là 2.328,8 tỷ đồng- đạt 51,75% dự toán, tăng 12,45% so với cùng kỳ. Trong đó: Thu nội địa thực hiện được 1.563,894 tỷ đồng- đạt 48,87% dự toán, tăng 7,84% so với cùng kỳ; Thu thuế xuất nhập khẩu thực hiện được 183 tỷ đồng- đạt 61% dự toán, tăng 20.66% so với cùng kỳ. Riêng các nguồn thu để lại chi quản lý qua ngân sách Nhà nước thực hiện được 581,9 tỷ đồng- đạt 58,19% dự toán, tăng 24,03% so với cùng kỳ.

Các lĩnh vực văn hoá- xã hội trong 6 tháng đầu năm cũng có bước phát triển đáng kể. Chương trình giải quyết việc làm đã tạo điều kiện cho hơn 12.700 lao động có công ăn việc làm ổn định- đạt 63,7% so với kế hoạch. Lĩnh vực giáo dục, kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định và kết quả có 96,47% thí sinh đậu tốt nghiệp – tăng hơn năm trước trên 10%; hệ bổ túc thi đậu 63,28%- tăng hơn năm trước hơn 6%. Số học sinh bỏ học các cấp giảm hơn năm học trước, tuy nhiên con số tuyệt đối thì vẫn còn khá cao. Lĩnh vực Y tế, số ca mắc các loại bệnh: sốt rét, sốt xuất huyết giảm, nhưng bệnh lao, bệnh tay chân miệng tăng.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Mạnh Hùng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2012

Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2012, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho rằng kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục phát triển ở mức tương đối, đảm bảo được mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Nền kinh tế Tây Ninh tiếp tục chuyển biến tích cực, đúng hướng. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước thì tốc độ tăng trưởng có chậm lại. Trong đó giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ đạt thấp so với kế hoạch và tăng chậm lại so với cùng kỳ. Sức mua trên địa bàn tỉnh cũng giảm hơn so với cùng kỳ và thị trường tiêu thụ hàng hoá bị thu hẹp. Thu ngân sách tuy đạt hơn 51% so với dự toán cả năm, nhưng so với cùng kỳ tốc độ tăng chậm lại.

Tại phiên họp, sau khi nghe các báo cáo về thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội và tình hình thu chi ngân sách trong 6 tháng đầu năm 2012, lãnh đạo các sở, ngành đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến. Các sở, ngành cơ bản đồng tình với các báo cáo của tỉnh, đồng thời phân tích sâu hơn tình hình thuận lợi, khó khăn trong lĩnh vực mình phụ trách. Nhiều ngành cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh trong 6 tháng qua gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng sự khủng hoảng kinh tế thế giới và chính sách thắt chặt tín dụng kéo dài làm hoạt động của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, hầu hết các ngành đều quyết tâm tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo phấn đấu đến cuối năm sẽ hoàn thành Kế hoạch.

Để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội trong 6 tháng cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ đã yêu cầu các cấp, các ngành rà soát, đánh giá chính xác lại lĩnh vực ngành mình quản lý, xác định nguyên nhân hạn chế và đề xuất giải pháp hữu hiệu để gia tăng tốc độ tăng trưởng ở từng ngành. Trong 6 tháng cuối năm 2012, UBND tỉnh đề ra các nhiệm vụ trọng tâm và các nhóm giải phát thực hiện để tăng tốc độ tăng trưởng. Trong đó, đó có giải pháp quan trọng là “Tạo điều kiện hỗ trợ các thành phần kinh tế vượt khó trong sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả đầu tư”- nhất là việc triển khai thực hiện chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế theo tinh thần Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10.5.2012 của Chính phủ.

Sơn Trần