BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 7.2010: Xem xét nhiều nội dung về công, thương, nông nghiệp

Cập nhật ngày: 22/07/2010 - 10:53

Phiên họp thường kỳ tháng 7.2010 của UBND tỉnh diễn ra ngày 22.7.2010, do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Võ Hùng Việt chủ trì. Tham dự có Thường trực HĐND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh và lãnh đạo các đoàn thể, các sở, ngành liên quan. 

Tại phiên họp, Sở Công thương trình bày 3 nội dung lớn là: Dự án “Điều chỉnh, bổ sung, quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020”; chương trình Khuyến công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010-2012; và chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả điều chỉnh quy hoạch vùng nguyên liệu mía tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020.

Giám đốc Sở Công thương trình bày tại phiên họp

Các thành viên UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành tham dự kỳ họp đã đóng góp nhiều ý kiến trước khi thông qua các nội dung. Riêng dự án “Điều chỉnh, bổ sung, quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020” được nhiều đại biểu quan tâm. Có ý kiến cho rằng hiện tại hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở Tây Ninh đã có nhiều, đủ cung ứng cho nhu cầu tiêu thụ trong tỉnh nên có cần phải quy hoạch phát triển thêm hay không. Lãnh đạo Sở Công thương cho rằng việc điều chỉnh, bổ sung, quy hoạch nhằm mục đích sắp xếp, định hướng việc phát triển các cửa hàng kinh doanh xăng dầu cho hợp lý và nâng cấp đúng tiêu chuẩn quy định nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu nhiên liệu trong tỉnh.

Tại phiên họp, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng ghi nhận, điều chỉnh, bổ sung những ý kiến đóng góp của các thành viên UBND và đại diện các sở, ngành liên quan để hoàn chỉnh các nội dung trước khi UBND tỉnh ban hành quyết định.

S.T