BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 8.2012: Thống nhất nhiều vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội

Cập nhật ngày: 24/08/2012 - 05:50

(BTN)- Qua xem xét Tờ trình và Đề án của Thanh tra tỉnh về quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, hội nghị đã thảo luận và đi đến thống nhất đề nghị mức chi bồi dưỡng cho cán bộ tiếp công dân cấp tỉnh 140.000 đồng/ngày, cấp huyện 100.000 đồng/ngày, cấp xã 80.000 đồng/ngày. Đối tượng được hưởng là những cán bộ, công chức trực tiếp tham gia tiếp công dân, kể cả lực lượng bảo vệ và lực lượng khác khi được huy động tham gia tiếp công dân. Quy định này sẽ được áp dụng sau khi HĐND tỉnh thông qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ chủ trì phiên họp.

Hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến vào Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX về đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ổn định bền vững đến năm 2015. Các đại biểu cơ bản thống nhất với Dự thảo Kế hoạch và góp ý tập trung vào các vấn đề: Bổ sung quy định tính giá hiện hành trong GDP; Quy định đầu tư cho 5 năm sau gấp 2 lần đầu tư cho 5 năm trước là khó thực hiện; Đề nghị tốc độ đầu tư cho phát triển phải cao hơn tốc độ chi ngân sách; Cần làm rõ một số mục tiêu cụ thể như: Chương trình 5.000ha rau sạch, Chương trình cơ giới hoá nông nghiệp, Chương trình cánh đồng mẫu lớn, Chương trình nuôi trồng thuỷ sản… Các chương trình cần có mô hình mẫu cụ thể, có hiệu quả; không nên đặt vấn đề nuôi trồng thuỷ sản trong hồ Dầu Tiếng vì hồ chỉ có Chương trình thả bổ sung cá giống, không tổ chức nuôi trồng…

Sở Giáo dục trình bày Đề án dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục và Đề án dạy và học ngoại ngữ trong các trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012-2020. Hiện nay toàn tỉnh có 153/271 trường Tiểu học có chương trình dạy tiếng Anh lớp 3; 5/271 trường dạy tiếng Pháp; 106/106 trường THCS, 31/31 trường THPT có chương trình dạy ngoại ngữ tiếng Anh; 10/10 Trung tâm GDTX và 2/2 trường dạy nghề có chương trình dạy ngoại ngữ tiếng Anh. Toàn tỉnh có 110 giáo viên dạy ngoại ngữ bậc tiểu học; 386 giáo viên dạy ngoại ngữ bậc THCS; 183 giáo viên dạy ngoại ngữ bậc THPT; 4 giáo viên dạy ngoại ngữ tại các trường dạy nghề.

Sở Lao động-Thương binh & xã hội trình bày đề xuất chế độ đóng góp và hỗ trợ đối với người chấp hành cai nghiện tại Trung tâm và người sau cai nghiện ma tuý tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện. Theo quy định, những người cai nghiện bắt buộc tại các Trung tâm được Nhà nước hỗ trợ tiền ăn mỗi tháng 360.000 đồng, còn lại 540.000 đồng do gia đình đóng góp để mức ăn của mỗi người ở mức 30.000 đồng/ ngày. Những người cai nghiện bắt buộc nếu thuộc diện hộ nghèo được xem xét giảm mức đóng góp.

Sở Kế hoạch - Đầu tư trình bày mức điều chỉnh mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho đầu tư hạ tầng kinh tế-xã hội xã nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Sở Tài chính trình bày Đề án Tăng vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển (ĐTPT) Tây Ninh giai đoạn 2012-2015. Hiện nay vốn điều lệ Quỹ ĐTPT Tây Ninh có 210 tỷ đồng; năm 2012 tăng thêm 60 tỷ đồng, 3 năm tiếp theo mỗi năm tăng thêm 75 tỷ đồng để đến năm 2015 vốn điều lệ của Quỹ ĐTPT Tây Ninh lên 500 tỷ đồng. UBND huyện Hoà Thành báo cáo Tờ trình về việc cấp quyền sử dụng đất khu vực Trường quân sự địa phương cũ, xã Long Thành Nam.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ yêu cầu các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp thu các ý kiến góp ý, tập trung chỉnh, sửa các văn bản để trình Kỳ họp HĐND tỉnh xem xét quyết định; tổ chức thực hiện những vấn đề thuộc thẩm quyền.

KHẮC LUÂN