baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9 năm 2009: Thông qua một số nội dung quan trọng

Cập nhật ngày: 04/09/2009 - 09:09

Phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2009 được UBND tỉnh tổ chức ngày 3.9 để xem xét thông qua: Tờ trình ban hành Bảng giá bồi thường, hỗ trợ hoa màu, cây trái và vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất; Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2008 và Quy chế quản lý dự án xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh. Tham dự có Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành và các huyện, thị liên quan. Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Võ Hùng Việt chủ trì phiên họp.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Võ Hùng Việt phát biểu kết luận.

Theo trình bày của Sở Tài chính Quy định về bồi thường, hỗ trợ hoa màu, cây trái và vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được UBND tỉnh quyết định ban hành từ ngày 22.11.2006. Qua quá trình áp dụng, đến nay có nhiều điểm không còn phù hợp với thực tế, cần phải điều chỉnh bổ sung. Theo Tờ trình của Sở Tài chính, mức bồi thường, hỗ trợ hoa màu, cây trái và vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất dự kiến điều chỉnh hầu hết có tăng so với mức bồi thường, hỗ trợ quy định năm 2006, đồng thời có bổ sung thêm một số loại cây trồng cho đầy đủ hơn. Riêng cây cao su thì mức bồi thường dự kiến vẫn giữ như cũ.

Về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2008, Sở Tài chính báo cáo tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 2.975,96 tỷ đồng, bao gồm: thu theo dự toán HĐND tỉnh giao là 1.955,733 tỷ đồng; thu nội địa là 1.237,579 tỷ đồng; thu thuế XNK là 187,188 tỷ đồng và các khoản thu để lại chi quản lý ngân sách là 530,966 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương theo dự toán HĐND tỉnh giao là 2.635,863 tỷ đồng, bao gồm: chi cân đối ngân sách là 2.273,384 tỷ đồng; chi các khoản được quản lý qua ngân sách là 300 tỷ đồng và chi các chương trình mục tiêu quốc gia là 62,416 tỷ đồng. Năm 2008, kết dư ngân sách địa phương là 129,516 tỷ đồng.

Tại phiên họp, Quy chế quản lý dự án xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh được Sở Xây dựng trình bày. Các đại biểu tham dự phiên họp có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực để Sở Tài chính bổ sung hoàn chỉnh Bảng giá bồi thường, hỗ trợ hoa màu, cây trái và vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất và Sở Xây dựng bổ sung, hoàn chỉnh Quy chế quản lý dự án xây dựng công trình.

S.T