BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 5: Thông qua một số chính sách về dân sinh và môi trường

Cập nhật ngày: 08/05/2013 - 10:33
HTML clipboard

(BTNO)- Phiên họp thường kỳ tháng 5.2013 của UBND tỉnh do Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Thuỷ chủ trì.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ chủ trì hội nghị

Tại phiên họp, Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày đề án thu phí bảo vệ tài nguyên môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh. Theo đề án này, đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường là các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, cơ sở sản xuất công nghiệp, làng nghề hoặc các hoạt động khác có chất thải rắn thông thường và chất thải rắn nguy hại. Mức thu do Sở TN-MT đề xuất, cứ mỗi tấn chất thải rắn thông thường thải ra môi trường phải nộp 40.000 đồng, chất thải rắn nguy hại phải nộp 6.000.000 đồng. Chất thải rắn thông thường phát sinh trong sinh hoạt cá nhân, hộ gia đình không phải đóng phí.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có tờ trình đề nghị UBND tỉnh ban hành quy định chính sách hỗ trợ đối với hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2015. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông thuộc diện hộ cận nghèo thường trú ngoài các xã biên giới của tỉnh được hỗ trợ chi phí học tập với mức 50.000 đồng/học sinh/tháng để mua sách vở và đồ dùng học tập khác. Thời gian được hưởng được tính theo thời gian học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học. Hộ cận nghèo được cấp kinh phí hỗ trợ tiền điện hoặc dầu hoả thắp sáng (đối với hộ chưa có điện) với mức hỗ trợ 20.000 đồng/tháng.

Ngoài vấn đề hỗ trợ hộ cận nghèo, Sở LĐ-TB&XH cũng trình UBND tỉnh Kế hoạch thành lập mạng lưới Đội công tác xã hội tình nguyện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013 – 2015. Mục tiêu cụ thể là đến năm 2015 có 75% xã, phường, thị trấn thành lập Đội tình nguyện.

Đồng thời, Sở LĐ–TB&XH còn trình dự thảo Chương trình việc làm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013 – 2015. Theo dự thảo, trong giai đoạn 2013 – 2015, mỗi năm giải quyết cho khoảng 20.000 lao động. Tổng kinh phí thực hiện Chương trình vào khoảng hơn 177 tỷ đồng.

Các tờ trình trên được hội nghị góp ý kiến và Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí thông qua và trình HĐND tỉnh ra nghị quyết đối với những nội dung theo thẩm quyền. Riêng Đề án phát triển trường bán trú các cấp học trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013 – 2015 do Sở GD–ĐT đề xuất đã được gác lại vì nội dung Đề án còn nhiều vấn đề cần phải được xem xét thêm.

Trên lĩnh vực kinh tế, sau nghe đoàn kiểm tra của UBND tỉnh báo cáo một số dự án chậm triển khai và việc quản lý, sử dụng đất tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ giao các cơ quan có liên quan phối hợp giải quyết.

Đ.V.T