baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh họp trực tuyến cùng các huyện/thị: Địa phương cần tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư

Cập nhật ngày: 12/06/2012 - 05:18

(BTNO)- Tiếp tục các phiên họp trực tuyến với các địa phương nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm, sáng 11.6.2012, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy đã chủ trì phiên họp trực tuyến với lãnh đạo huyện Dương Minh Châu, huyện Hoà Thành và Thị xã.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ kết luận tại phiên họp

Báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo của 3 địa phương cho biết, từ đầu năm đến nay, các mặt kinh tế - xã hội trên địa bàn phát triển ổn định. So với các địa phương khác, tình hình thu ngân sách của 3 huyện này có khá hơn.

Một trong những khó khăn chung mà các huyện gặp phải hiện nay là tiến độ xây dựng xã nông thôn mới đang gặp nhiều lúng túng. Nguyên nhân được xác định là do chương trình này mới lần đầu được thực hiện, chưa có kinh nghiệm. Cán bộ phụ trách chương trình xây dựng nông thôn mới ở tất cả các cấp đều làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Kết luận phiên họp, về lĩnh vực kinh tế, Chủ tịch tỉnh yêu cầu lãnh đạo huyện Hoà Thành, Dương Minh Châu và Thị xã phải tạo môi trường thuận lợi nhất để thu hút đầu tư, nhất là trong điều kiện doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay. Đối với lĩnh vực văn hoá - xã hội, Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Thuỷ không tán thành việc ngành Giáo dục – Đào tạo cho học sinh lớp 12 chọn môn thi khác thay thế môn ngoại ngữ. Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu ngành LĐ-TB&XH các cấp phải quan tâm đến vấn đề nhà ở dành cho các đối tượng chính sách, tuyệt đối không được để gia đình chính sách phải sống trong những ngôi nhà xuống cấp, tồi tàn.

Đ.V.T