BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh: Họp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm

Cập nhật ngày: 02/07/2015 - 06:30

Qua 6 tháng đầu năm, tình hình KT-XH đạt nhiều kết quả tích cực ở hầu hết các lĩnh vực. Nền kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, tăng 9,4% so cùng kỳ. Hầu hết các ngành kinh tế đều giữ được nhịp độ tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đúng kế hoạch đề ra.

Quang cảnh phiên họp.

Giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản tăng trưởng ổn định. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp tiếp tục giữ tốc độ phục hồi và đạt 14,2% (cùng kỳ tăng 13,7%), trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp ở khu, cụm công nghiệp tăng mạnh so cùng kỳ (48,8%), chiếm tỷ trọng cao trong toàn ngành (44,6%).

Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt nhiều kết quả tích cực, xuất khẩu tăng trưởng khá so cùng kỳ, với mức tăng 24% (cùng kỳ tăng 14,2%). Giá trị xuất khẩu tăng ở hầu hết các thành phần kinh tế, đặc biệt là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và dân doanh. Thu hút đầu tư trong nước 6 tháng đầu năm đạt 741,3 tỷ đồng, tăng đáng kể so cùng kỳ (cùng kỳ 106,3 tỷ đồng).

Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại được quan tâm thực hiện tốt. Ngoài ra, các hoạt động văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, giải quyết việc làm tiếp tục được chú trọng, an sinh xã hội được bảo đảm. Bên cạnh đó, công tác phòng chống dịch bệnh mùa khô, mùa mưa được quan tâm; các công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm thực hiện tốt…

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH trong 6 tháng đầu năm vẫn còn những mặt hạn chế. Về kinh tế, thu hút đầu tư tại các khu kinh tế cửa khẩu không tiến triển, có dự án phải thu hồi.

Trong việc thực hiện và giải ngân vốn xây dựng cơ bản, một số chủ đầu tư chưa thực hiện tốt việc phối hợp với các ngành chức năng để tháo gỡ khó khăn, chưa tích cực trong công tác thanh toán, giải ngân;  kết quả công nhận đơn vị đạt chuẩn phổ cập giáo dục bậc trung học còn thấp; phòng học dành cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi vẫn còn thiếu; học sinh bỏ học còn tăng; dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm còn xảy ra trên địa bàn, một số dịch bệnh truyền nhiễm tăng so cùng kỳ…

Ông Nguyễn Đình Xuân – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại cuộc họp.

Về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước (NSNN), ông Dương Văn Thắng – Giám đốc Sở Tài Chính cho biết, tổng thu NSNN trên địa bàn là 3.004,8 tỷ đồng, đạt 55,6% dự toán, tăng 13,7% cùng kỳ. Trong đó có một số khoản thu đạt khá so dự toán và tăng khá cao so cùng kỳ, như thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; thu lệ phí trước bạ; thuế bảo vệ môi trường; thu phí, lệ phí; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước; thu khác ngân sách;...

Tuy nhiên, thu nội địa chỉ đạt 46% so dự toán, trong đó có một số khoản thu chưa đạt tiến độ là thu từ doanh nghiệp nhà nước và từ khu vực dân doanh.

Về chi ngân sách, bên cạnh những khoản đạt so dự toán vẫn còn một số khoản chi đạt thấp như chi đầu tư phát triển, các khoản chi được quản lý qua NSNN, chi chương trình mục tiêu quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy phát biểu tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu và ghi nhận những nỗ lực trong việc điều hành, tổ chức thực hiện của các ngành, các cấp ngay từ đầu năm.

Đối với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, về vấn đề thu, chi ngân sách, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các huyện thu đạt thấp phải khai thác, kiểm tra, rà soát lại các nguồn thu và đặc biệt phải thực hiện nghiêm Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28.6.2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn NSNN và trái phiếu Chính phủ.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo ngành Y tế cần tăng cường kiểm tra, nhắc nhở tình hình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ở các khu công nghiệp; ngành Nông nghiệp cố gắng tạo điều kiện cho bà con xuống giống, quan tâm đến các công tác phòng trừ sâu bệnh, dịch hại trên cây trồng, trên đàn gia súc gia cầm…

Thuý Hằng