Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

UBND tỉnh: Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 tại huyện Tân Châu 

Cập nhật ngày: 26/08/2022 - 14:16

BTNO - Chiều 24.8, đoàn kiểm tra của UBND tỉnh do ông Nguyễn Trung Hiếu- Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm trưởng đoàn có cuộc kiểm tra công tác cải cách hành chính tại UBND huyện Tân Châu. Làm việc với đoàn có bà Nguyễn Thị Thành- Chủ tịch UBND huyện.

Quang cảnh buổi kiểm tra.

Đoàn kiểm tra các nội dung như: công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hoá hành chính nhà nước; việc thực hiện các nội dung liên quan đến dịch vụ công trực tuyến.

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Châu, các thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết từ ngày 1.1.2022 đến ngày 19.8.2022 là trên 2.500 hồ sơ. Trong đó có 244 hồ sơ trực tuyến và trên 2.200 hồ sơ trực tiếp. Đã giải quyết trong hạn trên 2.400 hồ sơ và có 14 hồ sơ quá hạn.

Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích là trên 5.000 hồ sơ, gồm các lĩnh vực: đất đai trên 1.780 hồ sơ, cấp đổi giấy phép lái xe 2 hồ sơ, lĩnh vực đăng ký kinh doanh 84 hồ sơ, bảo hiểm xã hội 2.279 hồ sơ, tư pháp 21 hồ sơ và căn cước công dân 877 hồ sơ. Riêng bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn đã tiếp nhận được trên  6.000 hồ sơ, trong đó, hồ sơ trực tuyến là trên 1.110 hồ sơ. Tất cả các hồ sơ đều được giải quyết trong hạn.

Các thành viên đoàn kiểm tra trao đổi làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cải cách hành chính trên các lĩnh vực, để có hướng giải quyết

Chí Thành