BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh: Làm việc với đoàn công tác Bộ Tư pháp

Cập nhật ngày: 05/12/2013 - 06:22

Được sự uỷ quyền của lãnh đạo UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Rộng - Giám đốc Sở Tư pháp vừa chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác Bộ Tư pháp do ông Nguyễn Nguyên Dũng - Phó cục trưởng Cục kiểm soát thủ tục hành chính làm trưởng đoàn.

Trưởng đoàn công tác Bộ Tư pháp Nguyễn Nguyên Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

(BTNO)- Được sự uỷ quyền của lãnh đạo UBND tỉnh, ông Nguyễn Văn Rộng - Giám đốc Sở Tư pháp vừa chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác Bộ Tư pháp do ông Nguyễn Nguyên Dũng - Phó cục trưởng Cục kiểm soát thủ tục hành chính làm trưởng đoàn. Cùng tham dự có đại diện Văn phòng UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Qua kiểm tra thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính ở Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch Đầu tư, UBND Thị xã, UBND phường 3 (Thị xã),  Trưởng đoàn công tác Bộ Tư pháp Nguyễn Nguyên Dũng đánh giá cao kết quả tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), niêm yết, công khai TTHC mà tỉnh đã thực hiện trong thời gian qua. Ông cũng cho biết, các hạn chế qua đợt kiểm tra năm 2011 liên quan đến công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) có quy định thủ tục hành chính, công bố, rà soát, niêm yết TTHC cơ bản đã được khắc phục.

Tuy nhiên, trong đợt kiểm tra lần này, đoàn kiểm tra cho rằng, vẫn còn một số mặt hạn chế như: Công tác đánh giá tác động TTHC, nhất là tính toán chi phí tuân thủ TTHC chưa được các cơ quan chủ trì soạn thảo chủ động thực hiện; việc đánh giá tác động vẫn còn mang tính hình thức, chưa xác định đánh giá tác động để phục vụ cho việc xây dựng quy định TTHC đảm bảo khả thi, dễ thực hiện.

Còn nhầm lẫn giữa mục đích, yêu cầu rà soát, đánh giá về quy định TTHC để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định TTHC tại các VBQPPL với rà soát văn bản, cập nhật quy định mới để chỉnh lý các thông tin về TTHC trong các công bố của UBND tỉnh.

Thay mặt UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Văn Rộng cảm ơn Đoàn công tác Bộ Tư pháp đã chỉ rõ những thiếu sót mà tỉnh đang gặp phải trong quá trình thực hiện công tác TTHC. Trong thời gian tới, Sở Tư Tháp cùng với các ngành liên quan sẽ tăng cường phối hợp, tham mưu cho UBND tỉnh để hoàn thành công tác tốt hơn.

Dương Đình