BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh: Năm 2013, đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện 03 chương trình đột phá

Cập nhật ngày: 26/12/2012 - 05:44

Năm 2013, huy động nguồn lực để đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông.

(BTNO) – Năm 2013, UBND tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện 03 chương trình đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX.

Theo đó, trong chương trình xây dựng kết cấu hạ tầng, UBND tỉnh cùng các ngành, các cấp sẽ huy động nguồn lực để đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông. Tăng cường đầu tư xây dựng các tuyến đường trọng yếu để kết nối với các tỉnh, thành trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, giữa vùng nguyên liệu với nhà máy chế biến và quốc lộ, các tuyến đường phục vụ cho nhu cầu đi lại, sản xuất của nhân dân. Sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục quan tâm xây dựng xã điểm nông thôn mới và xây dựng, phát triển Thị xã.

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong chương trình phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt chú trọng Đề án thành lập Trường Đại học Tây Ninh trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh giai đoạn 2011 - 2015; sớm triển khai Quy hoạch quỹ đất sạch cho phát triển giáo dục, dạy nghề giai đoạn 2011 – 2015; tiếp tục xây dựng quy hoạch các khu vui chơi, giải trí cho thiếu nhi tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020. Tập trung thực hiện các chính sách thu hút nhân tài của tỉnh, ưu tiên cho đào tạo nghề, đào tạo lao động chất lượng cao, coi trọng phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên gia, quản trị doanh nghiệp giỏi… Việc đào tạo nguồn nhân lực ở những lĩnh vực quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội được xác định là trọng điểm, trọng tâm, mũi nhọn.

Trong chương trình cải cách hành chính, đẩy mạnh cải cách và công khai thủ tục hành chính tại các cấp, chính quyền. Nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ, công chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong xu thế mới. Tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành; khắc phục các hạn chế, yếu kém trong quản lý điều hành. Kịp thời xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, hạch sách, gây phiền hà cho người dân. Phát huy vai trò của thông tin đại chúng trong công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong bộ máy Nhà nước.

Ngoài việc tiếp tục thực hiện 3 chương trình đột phá, UBND tỉnh cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trong việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và xây dựng, phát triển Thị xã.

HY UYÊN