BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh: Phát động cuộc thi “Chung tay cải cách thủ tục hành chính”

Cập nhật ngày: 06/01/2012 - 11:11

UBND tỉnh vừa phát động cuộc thi “Chung tay cải cách thủ tục hành chính”, nhằm tìm ra các sáng kiến, giải pháp cải cách thiết thực cắt giảm các gánh nặng và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho các cá nhân, tổ chức.

(ảnh minh hoạ)

Đối tượng dự thi gồm các cá nhân là công dân Việt Nam, các tổ chức trong nước hoặc nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam. Để tham gia, các tổ chức, cá nhân điền đầy đủ thông tin vào phiếu tham gia dự thi, sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt. Mẫu phiếu được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ www.chinhphu.vn và Trang thông tin điện tử của tỉnh www.tayninh.gov.vn mục Đề án 30.

Bài dự thi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí có tính sáng tạo, có tác dụng cắt giảm gánh nặng cho cá nhân, tổ chức; bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng mục tiêu quản lý Nhà nước, có tính khả thi cao và có thể áp dụng rộng rãi.

Để cuộc thi trở thành một cuộc vận động cán bộ, công chức tham gia hiến kế cho Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, với tinh thần “Chung tay cải cách thủ tục hành chính”, UBND tỉnh đề nghị các đơn vị hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức tuyên truyền về cuộc thi đến Đoàn cơ sở, Huyện đoàn và Thị đoàn; Báo Tây Ninh đăng tải thể lệ cuộc thi đồng thời có tin, bài viết về tiến độ và kết quả cuộc thi; Sở Thông tin và Truyền thông đặt liên kết với cuộc thi trên Website tỉnh; các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị vận động các cá nhân, tập thể trong đơn vị phát huy sáng kiến, có bài viết tham gia cuộc thi.

Kim Hà