BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh: Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh

Cập nhật ngày: 29/03/2016 - 06:10

Đến dự có Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Văn Tân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân (thứ 2, từ phải sang) tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hoàng Nam (bìa trái) đảm nhiệm chức vụ mới.

Tại hội nghị, ông Phan Văn Sử - Giám đốc Sở Nội vụ thông qua Quyết của UBND tỉnh về việc phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND Thành phố Tây Ninh nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối ông Trần Hữu Hậu, do ông Trần Hữu Hậu được bầu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Tây Ninh; Quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Nguyễn Hoàng Nam- Phó Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh, tại kỳ họp thứ 18 HĐND thành phố Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hoàng Nam đảm nhiệm chức vụ mới; đề nghị tân Chủ tịch UBND thành phố tiếp tục ra sức rèn luyện học tập về mọi mặt, giữ vững phẩm chất đạo đức người cán bộ cách mạng, gần dân, sâu sát cơ sở để xây dựng thành phố Tây Ninh thật sự vững mạnh, phấn đấu đến năm 2020 đạt tiêu chí đô thị loại 2.

Trên cương vị mới, Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh Nguyễn Hoàng Nam hứa quyết tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, xây dựng và phát triển địa phương, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhật Quang