UBND tỉnh phiên thường kỳ tháng 8 năm 2021 

Cập nhật ngày: 31/08/2021 - 19:40

BTNO - Ngày 30.8, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8.2021 để cho ý kiến một số nội dung quan trọng. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Đức Trong, Dương Văn Thắng, Trần Văn Chiến cùng chủ trì phiên họp. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đài Thy.

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Dương Quốc Sinh trình bày tờ trình sửa đổi bổ sung một số nội dung của Điều 1 Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND, ngày 22.7.2021 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc kết luận, thống nhất sửa đổi khoản 1 Điều 1 của Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND, bỏ cụm từ “không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn 1.000.000 đồng/tháng đối với khu vực nông thôn và 1.300.000 đồng/tháng đối với khu vực thành thị (mức chuẩn nghèo của quốc gia năm 2021)”; bổ sung khoản 2 Điều 1, thêm vào đối tượng được hưởng chính sách là người lao động làm thuê trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp; người lao động làm việc không có giao kết hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất; người lao động tự do hoặc lao động làm việc trong các lĩnh vực khác phải tạm dừng công việc theo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc sửa đổi Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND để mở rộng đối tượng được xét hưởng chế độ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân được hỗ trợ; thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm của địa phương với người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Tiếp đó, các đại biểu dự họp cho ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sản xuất, kinh doanh trong tình hình dịch bệnh Covid-19 do Sở Kế hoạch và Đầu tư trình.

Dự thảo kế hoạch được xây dựng nhằm phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tập trung mọi nguồn lực hỗ trợ các doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất, hạn chế thấp nhất sự đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa, đảm bảo hài hòa giữa khôi phục sản xuất và yêu cầu phòng chống, dịch Covid-19, đảm bảo việc sản xuất an toàn trong điều kiện dịch bệnh nhưng không phát sinh dịch bệnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc kết luận phiên họp.

“03 tại chỗ” và “01 cung đường 02 điểm đến” là hình thức áp dụng cho doanh nghiệp khi tái sản xuất, đảm bảo chấp hành nghiêm túc các yêu cầu, điều kiện để sản xuất an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19.

Các giải pháp tái sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19; việc tiếp nhận lao động vào làm việc tại các doanh nghiệp cũng như phương thức tiếp tục sản xuất kinh doanh trên từng ngành, lĩnh vực được nêu cụ thể để các đại biểu nghiên cứu góp ý.

Với dự thảo kế hoạch này, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, đây là việc làm cần thiết trong điều kiện dịch bệnh còn kéo dài, cần tìm giải pháp phù hợp để khôi phục sản xuất nhằm tạo nguồn lực để phòng, chống dịch bệnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, các địa phương tiếp tục nghiên cứu, đề xuất thêm giải pháp có tính khả thi cao để khôi phục sản xuất đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp, ngoài khu công nghiệp và nối lại hoạt động trong các lĩnh vực khác, trên tinh thần kết hợp hài hòa tương đối giữa phòng chống dịch và khôi phục phát triển kinh tế.

C.T