UBND tỉnh phối hợp với Hội đồng hương Tây Ninh tại TP. Hồ Chí Minh đón công dân từ TP.Hồ Chí Minh về quê

Cập nhật ngày: 28/07/2021 - 20:48

BTNO - Khi trở về địa phương, người địa phương nào thì xã, phường, thị trấn nơi đó tiếp nhận, quản lý và thực hiện cách ly y tế 14 ngày tại nhà theo quy định.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhằm hỗ trợ người dân Tây Ninh hiện đang lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn, có nhu cầu về Tây Ninh nhưng không đảm bảo phương tiện cá nhân, ngày 28.7.2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2511 về việc tổ chức đón người dân Tây Ninh đang lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh về quê.

Qua đó, góp phần chia sẻ với thành phố Hồ Chí Minh trong thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để người dân Tây Ninh đang lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh có nguyện vọng trở về địa phương trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg.

Tuy nhiên, việc tổ chức đón người dân về địa phương phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống, dịch bệnh Covid-19 trước, trong và sau khi về địa phương.

Những công dân thuộc diện được ưu tiên đón về, đó là người dân Tây Ninh hiện đang công tác, học tập, tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh hiện có nhà hoặc người thân có hộ khẩu thường trú tại Tây Ninh có nguyện vọng về địa phương trong thời gian giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Kế hoạch này sẽ được thực hiện trong thời gian thành phố Hồ Chí Minh áp dụng việc giản cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19. Và được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng tại thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh.

Căn cứ vào điều kiện nêu trong Kế hoạch, người dân sẽ đăng ký theo mẫu có sẵn trên Cổng thông tin điện tử tỉnh (App đăng ký trực tuyến của tỉnh) để tiếp nhận thông tin và tổng hợp lập danh sách cụ thể hàng ngày.

Các ngành chức năng của Tây Ninh sẽ trao đổi thống nhất với các ngành chức năng của thành phố Hồ Chí Minh cách thức đón người dân trở về địa phương.

Tuy nhiên, trước khi về địa phương, 100% người dân đăng ký phải được test nhanh và có kết quả âm tính với SAR-Cov-2 (do ngành chức năng của Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh thực hiện).

Khi về đến Tây Ninh, người địa phương nào thì xã, phường, thị trấn nơi đó tiếp nhận, quản lý và thực hiện cách ly y tế 14 ngày tại nhà theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Tiểu ban quản lý điều hành hậu cần, trang thiết bị, vật tư y tế; bảo đảm giao thông vận tải, lưu thông hàng hóa, tổ chức cung cấp các mặt hàng thiết yếu; chế độ chính sách phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Tây Ninh: Chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện ngay Kế hoạch, nhanh chóng, chu đáo, hiệu quả.

Đề nghị Ban Liên lạc Hội đồng hương Tây Ninh tại thành phố Hồ Chí Minh làm đầu mối phối hợp với tỉnh thông tin rộng rãi Kế hoạch này đến người dân Tây Ninh tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh biết đăng ký và hỗ trợ Tổ công tác của tỉnh thực hiện việc đón người dân tại các điểm đã được thống nhất.

H.T